Menu

Javno posvetovanje o osnutku napotkov ECB bankam v zvezi s slabimi posojili

Posvetovanje daje zainteresiranim stranem priložnost, da podajo pripombe na osnutek napotkov ECB bankam v zvezi s slabimi posojili.

Rok za oddajo pripomb: 15. november 2016 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Osnutek napotkov ECB bankam v zvezi s slabimi posojili

Osnutek napotkov obravnava glavne vidike na področju strategije, upravljanja in operativnega okolja, ki so ključni pri uspešnem reševanju slabih posojil. Osnutek daje priporočila bankam ter opisuje več primerov dobre prakse, ki jih je zbral bančni nadzor v ECB in bodo v prihodnje predstavljali nadzorniška pričakovanja ECB.

Rok za oddajo pripomb je 15. november 2016 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Oddaja pripomb

Pripombe oddajte do 15. novembra 2016 opolnoči po srednjeevropskem času, pri čemer uporabite spodnjo predlogo.

Predloga za javno posvetovanje

Kjer je smiselno, svoje pripombe podkrepite z ustreznimi primeri ali podatki.


Oddaja pripomb po e-pošti:

E-poštni naslov za oddajo pripomb: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Prosimo vas, da kot zadevo navedete »Javno posvetovanje o osnutku napotkov ECB bankam v zvezi s slabimi posojili«.


Oddaja pripomb po pošti:

Poštni naslov za oddajo pripomb:

Evropska centralna banka
Sekretariat Nadzornega odbora
»Javno posvetovanje o osnutku napotkov ECB bankam v zvezi s slabimi posojili«
60640 Frankfurt na Majni
Nemčija


Objava pripomb

Po koncu posvetovanja bomo vse pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje objavili na tej spletni strani. Podrobnosti o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in vašim prispevkom, so v izjavi o varstvu zasebnosti.

Izjava o varstvu zasebnosti

Javna obravnava

ECB bo javno obravnavo organizirala v ponedeljek, 7. novembra 2016 ob 15.00 po srednjeevropskem času, v prostorih ECB v Frankfurtu na Majni.

Obravnava se bo začela s predstavitvijo, ki ji bodo sledila vprašanja in odgovori v angleščini.

Vprašanja lahko med samo obravnavo pošljete na naslov, ki bo tik pred tem na voljo na tej spletni strani.

Program

Spletni prenos
Dokumenti