Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert leidraad voor banken over de aanpak van niet-renderende leningen

20 maart 2017
  • De leidraad schetst maatregelen, processen en best practices voor banken in hun omgang met niet-renderende leningen ('non-performing loans' – NPL's)
  • De leidraad roept banken op om op basis van een realistische en ambitieuze strategie de omvang van NPL's te verminderen
  • De leidraad dient als basis voor de doorlopende dialoog tussen de toezichthouder en de banken; er wordt ook aandacht aan onderwerpen als governance besteed

De ECB heeft vandaag haar definitieve leidraad betreffende NPL's gepubliceerd. Deze markeert een belangrijke stap bij de aanpak van NPL's in het hele eurogebied. In de leidraad worden maatregelen, processen en best practices geschetst waarmee banken rekening dienen te houden bij de aanpak van NPL's, wat voor banken een prioriteit dient te zijn. De ECB verwacht van banken dat ze de leidraad volledig naleven in overeenstemming met de aard en omvang van de NPL's in hun portefeuilles.

De leidraad roept banken op om op basis van een realistische en ambitieuze strategie te werken aan een holistische aanpak van het NPL-probleem. Hieronder vallen ook terreinen zoals governance en risicobeheer. Zo dienen banken er voor te zorgen dat managers worden gestimuleerd om het NPL-niveau te verlagen. Voorts dienen de leidinggevende organen van banken de strategie-uitvoering nauwlettend aan te sturen.

De ECB legt geen kwantitatieve targets voor NPL-vermindering op. In plaats daarvan vraagt de ECB banken om een strategie te ontwikkelen die een reeks van beleidsopties voor NPL's zou kunnen omvatten, zoals 'work-out', servicing en portefeuilleverkopen.

De leidraad gaat nu een onderdeel vormen van de dagelijkse dialoog van de toezichthouder met individuele banken. De ECB zal het evenredigheidsbeginsel toepassen en de diepgang van haar toezicht afstemmen op de omvang en aard van de NPL-problematiek die bij de portefeuilles van banken speelt. De toezichthouders zijn al begonnen banken met een hoog NPL-niveau te benaderen. Deze activiteiten zullen na de publicatie van de definitieve leidraad worden voortgezet. Dit betekent onder meer dat banken met een hoog NPL-niveau in de nabije toekomst een brief over NPL's zullen ontvangen als onderdeel van de reguliere toezichtsactiviteiten. De NPL-brieven zullen kwalitatieve elementen bevatten en beogen ervoor te zorgen dat banken hun NPL's beheren en verminderen in overeenstemming met de verwachtingen van de toezichthouder.

Aan het eind van het derde kwartaal van 2016 bedroeg de waarde van de NPL’s van de belangrijke kredietinstellingen ('significant institutions') in het eurogebied € 921 miljard. Hoge NPL-niveaus staan de kredietverlening van banken aan de economie in de weg en vergen kostbare managementtijd. Daarom is een bewuste en vastberaden aanpak van NPL's noodzakelijk, maar de ECB is zich ervan bewust dat het tijd zal vergen om hoge NPL-niveaus te verlagen. Tevens roept de ECB regeringen op om besluitvaardig op te treden en hun juridische en gerechtelijke kaders aan te passen zodat banken hun NPL's gemakkelijker kunnen verminderen.

De publicatie van de leidraad volgt na een raadplegingsproces dat in de periode september-november 2016 plaatsvond. Het op de website van de ECB gepubliceerde feedbackdocument geeft ontvangen commentaren weer en laat zien op welke punten de ontwerpleidraad is aangepast om tot de definitieve gepubliceerde leidraad te komen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders