Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om utkastet till ECB:s vägledning om nödlidande lån för banker

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera utkastet till ECB:s vägledning om nödlidande lån för banker.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 15 november 2016

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Utkastet till ECB:s vägledning om nödlidande lån för banker

Utkastet till vägledningen tar upp de viktigaste aspekterna beträffande strategi, styrning och verksamhet, som är avgörande för en bra lösning på nödlidande lån. Den ger rekommendationer till banker och fastställer exempel på den bästa praxis som ECB:s banktillsyn har identifierat och som kommer att ligga till grund för ECB:s tillsynsförväntningar framöver.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 15 november 2016

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 15 november 2016 i detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Motivera i tilllämpliga fall dina kommentarer med relevanta exempel eller uppgifter.

Kommentarer per e-post:

Skicka dina kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen skriv "Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans" som ärenderubrik.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

Europeiska CentralbankenSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans"
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådet har avslutats kommer alla kommentarer att publiceras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning i sina lokaler i Frankfurt am Main kl. 15.00 CET måndagen den 7 november 2016.

En presentation kommer att hållas följt av en frågestund på engelska.

Under utfrågningen kan frågor skickas till en adress, som kort dessförinnan kommer att publiceras på denna webbplats.

Program
Webbsändning
Dokument
Visselblåsning