Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa postupu bánk v prípade nesplácaných úverov

Účelom tejto konzultácie je dať všetkým zainteresovaným stranám príležitosť predložiť k návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa postupu bánk v prípade nesplácaných úverov svoje pripomienky.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 15. novembra 2016.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Návrh všeobecných zásad postupu bánk v prípade nesplácaných úverov

Návrh všeobecných zásad sa týka hlavných aspektov stratégie, riadenia a operácií, ktoré sú kľúčové pri úspešnom riešení problematiky nesplácaných úverov (non-performing loans – NPL). Obsahuje odporúčania pre banky a stanovuje viacero osvedčených postupov, ktoré určil bankový dohľad ECB a ktoré budú predstavovať očakávania dohľadu ECB do budúcnosti.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 15. novembra 2016.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 15. novembra 2016 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

Pripomienky by mali byť v potrebných prípadoch podložené relevantnými príkladmi alebo údajmi.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans“.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete poslať poštou na adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po ukončení konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Verejné vypočutie

V pondelok 7. novembra 2016 o 15.00 hod. SEČ sa v priestoroch ECB vo Frankfurte nad Mohanom uskutoční verejné vypočutie.

Súčasťou vypočutia bude aj prezentácia a zodpovedanie otázok (v angličtine).

Počas vypočutia bude možné posielať otázky e-mailom na adresu, ktorá bude uvedená krátko pred vypočutím na tejto stránke.

Program
Webcast
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)