Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eelnõu avalik konsultatsioon: EKP suunised pankadele viivislaenude kohta

Konsultatsiooni käigus saavad huvitatud isikud esitada märkusi seoses EKP suuniste eelnõuga, mis on koostatud pankadele viivislaenude käsitlemise kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2016. aasta 15. novembri keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – eelnõu

Suuniste eelnõus käsitletakse strateegia, juhtimise ja operatsioonidega seotud põhiaspekte, millel on otsustav tähtsus viivislaenude edukal restruktureerimisel. Suunised sisaldavad pankadele mõeldud soovitusi ning ülevaadet parimatest tavadest, mille EKP pangandusjärelevalve on välja selgitanud ja mis on edaspidi osa EKP järelevalvealastest ootustest.

Märkusi saab esitada kuni 2016. aasta 15. novembri keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2016. aasta 15. novembri keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral tuleks vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Märkuste saatmine meili teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Teemarida: Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine

EKP korraldab avaliku kuulamise Maini-äärses Frankfurdis esmaspäeval, 7. novembril 2016 kell 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Avalikul kuulamisel toimub ingliskeelne esitlus, millele järgneb küsimuste ja vastuste voor.

Avaliku kuulamise ajal saab küsimusi saata ka meiliaadressil, mis avaldatakse vahetult enne sellel veebilehel.

Kava
Veebiülekanne

Kui otseülekanne katkeb, klõpsake palun sellele lehele.

Webcast

-->
Dokumendid
Rikkumisest teatamine