Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem projekta sabiedriskā apspriešana

Šī apspriešana dod visām ieinteresētajām pusēm iespēju nākt klajā ar komentāriem par ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem projektu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15. novembris, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem projekts

Norādījumu projektā aplūkoti galvenie aspekti attiecībā uz stratēģiju, pārvaldību un darbību, kas ir būtiski, lai veiksmīgi risinātu ar ienākumus nenesošiem kredītiem (INK) saistītus jautājumus. Norādījumi sniedz ieteikumus bankām, kā arī aplūko ECB banku uzraudzības labāko praksi, uz kuru nākotnē balstīsies ECB uzraudzības turpmākā virzība.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 15. novembris, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2016. gada 15. novembrim, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam pamatot savas atsauksmes ar atbilstošiem piemēriem vai datiem.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde

Pirmdien, 2016. gada 7. novembrī, Frankfurtē pie Mainas ECB telpās notiks atklāta sēde (sākums plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika).

Tajā tiks sniegta prezentācija, bet pēc tās – atbildes uz jautājumiem (angļu valodā).

Jautājumus atklātās sēdes laikā var sūtīt e-pastā uz adresi, kas neilgi pirms sēdes sākuma būs pieejama šajā interneta vietnē.

Programma
Tiešraide

Gadījumā, ja pārtrūkst tiešraides straumēšana, lūdzam doties uz  šo lapu.

Webcast

-->
Dokumenti
Trauksmes celšana