Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά το σχέδιο εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 15ης Νοεμβρίου 2016

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Σχέδιο εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Το σχέδιο εγγράφου κατευθύνσεων πραγματεύεται τις βασικές πτυχές που αφορούν τη στρατηγική, τη διαχείριση και το λειτουργικό πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Παρέχει συστάσεις προς τις τράπεζες και καθορίζει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που έχει εντοπίσει η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ και οι οποίες θα αποτελέσουν τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ στο μέλλον.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 15ης Νοεμβρίου 2016

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 15ης Νοεμβρίου 2016 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να τεκμηριώνετε τα σχόλιά σας, κατά περίπτωση, με συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Υποβολή σχολίων με e-mail:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας με e-mail στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε “Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans".

Υποβολή σχολίων μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από ενημερωτική δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση

Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, στις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση, στο τέλος της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις στα αγγλικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μέσω e-mail που θα μπορείτε να αποστείλετε σε διεύθυνση η οποία θα κοινοποιηθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης.

Πρόγραμμα
Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου

Σε περίπτωση διακοπής της ζωντανής ροής, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν τη σελίδα.

Webcast

-->
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων