Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen järjestämättömien saamisten käsittelyä koskevasta EKP:n ohjeluonnoksesta

EKP käynnistää julkisen kuulemisen pankeille laatimastaan ohjeluonnoksesta, joka koskee järjestämättömien saamisten käsittelyä. Asianosaisilla sidosryhmillä ja asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää ohjeluonnoksesta kommentteja.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 15.11.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Luonnos EKP:n ohjeiksi pankeille järjestämättömien saamisten käsittelystä

Ohjeluonnoksessa käydään läpi tärkeimmät järjestämättömiä saamisia koskevaan strategiaan sekä saamisten käsittelyn järjestämiseen ja hallinnointiin liittyvät näkökohdat menestyksekkään uudelleenjärjestelyn kannalta. Siinä esitetään suosituksia sekä parhaita käytäntöjä, joita EKP:n pankkivalvojat odottavat pankkien jatkossa noudattavan.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 15.11.2016 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään sähköpostiosoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Sähköpostin aiheriville tulee ”Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on options and discretions (part 2)
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus

EKP järjestää 7.11.2016 julkisen kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa.

Tilaisuudessa pidetään kuulemisen aihetta koskeva esitys, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä (englanniksi).

Kuulemistilaisuuden aikana voi lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen, joka ilmoitetaan tällä verkkosivulla hiukan ennen tilaisuuden alkua.

Ohjelma
Webcast-lähetys

Jos suorassa lähetyksessä on häiriöitä, sitä voi seurata myös täällä.

Webcast

-->
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä