Menu

Verejná konzultácia o návrhu všeobecných zásad hodnotenia spôsobilosti a bezúhonnosti

Účelom tejto konzultácie je dať všetkým zainteresovaným stranám príležitosť predložiť k návrhu všeobecných zásad hodnotenia spôsobilosti a bezúhonnosti svoje pripomienky.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 20. januára 2017

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Návrh všeobecných zásad hodnotenia spôsobilosti a bezúhonnosti

Návrh všeobecných zásad objasňuje postup bankového dohľadu ECB pri posudzovaní kvalifikácie, zručností a bezúhonnosti kandidátov na pozície v riadiacich orgánoch banky, napríklad pozície výkonného riaditeľa alebo člena dozornej rady.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 20. januára 2017.

ECB zváži len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 20. januára 2017 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Kapitoly 1 až 4 a 7 až 8 návrhu všeobecných zásad hodnotenia spôsobilosti a bezúhonnosti opisujú právomoci, požiadavky a postupy zahrnuté v smernici o kapitálových požiadavkách IV, nariadení o SSM a nariadení o rámci SSM, ktoré vydali európske legislatívne orgány (Európska komisia, Rada Európskej únie, Európsky parlament a Európska centrálna banka). Tieto právne akty nie sú predmetom tejto konzultácie.


Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments“.


Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko


Zverejnenie pripomienok

Po skončení doby konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Verejné vypočutie

Dňa 13. januára 2017 sa v priestoroch ECB vo Frankfurte nad Mohanom uskutoční verejné vypočutie.

Súčasťou vypočutia bude aj prezentácia a zodpovedanie otázok (v angličtine).

Počas vypočutia bude možné posielať otázky e-mailom na adresu, ktorá bude uvedená krátko pred vypočutím na tejto stránke.

Program

Webcast
Dokumenty