Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over de ontwerpgids voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid

Deze raadpleging biedt belangstellenden de gelegenheid commentaar te geven op de ontwerpgids voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid.

Deadline voor het indienen van commentaar: 20 januari 2017 om middernacht (MET).

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Ontwerpgids voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid

In de ontwerpgids wordt toegelicht hoe ECB-Bankentoezicht de kwalificaties, competenties en betrouwbaarheid van een kandidaat beoordeelt voor een functie in het bestuur van een bank, bijvoorbeeld als CEO of niet-uitvoerend bestuurder (commissaris).

Deadline voor het indienen van commentaar: 20 januari 2017 om middernacht (MET)

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Indienen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar vóór 20 januari 2017 om middernacht (MET) in te dienen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij verzoeken u relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

Wij wijzen u erop dat de hoofdstukken 1-4 en 7-8 van de ontwerpgids voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid een beschrijving bevatten van de bevoegdheden, vereisten en procedures die zijn opgenomen in de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV), de GTM-Verordening en de GTM-Kaderverordening afkomstig van de Europese wetgever (Europese Commissie, Raad van de Europese Unie, Europees Parlement en Europese Centrale Bank). Deze wetten zijn geen onderwerp van deze raadpleging.

Indienen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeldt u alstublieft in de onderwerpregel: "Openbare raadpleging over een ontwerpgids voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid".

Indienen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

Europese Centrale BankSecretariaat van de Raad van Toezicht
“Openbare raadpleging over een ontwerpgids voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid”
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting

De ECB houdt op 13 januari 2017 een openbare hoorzitting in haar kantoor in Frankfurt am Main.

De hoorzitting bestaat uit een presentatie gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie in het Engels.

Tijdens de hoorzitting kunnen per e-mail vragen worden gestuurd naar een adres dat kort tevoren op deze webpagina bekendgemaakt wordt.

Programma
Webcast
Documenten
Klokkenluiders