Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi eelnõu kohta

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi eelnõu kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 20. jaanuari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi eelnõu

Juhendi eelnõus selgitatakse, kuidas EKP pangandusjärelevalve hindab panga juhtorgani liikme (nt tegevjuhi või järelevalvenõukogu liikme) kandidaadi kvalifikatsiooni, oskusi ja nõuetele vastavust.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 20. jaanuari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2017. aasta 20. jaanuari keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi eelnõu peatükkides 1–4 ja 7–8 kirjeldatakse volitusi, nõudeid ja menetlusi, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga välja antud õigusaktides: kapitalinõuete direktiivis, ühtse järelevalvemehhanismi määruses ja ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses. Käesolev konsultatsioon neid õigusakte ei käsitle.

Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Teemarida: Public consultation on a draf guide to fit and proper assessments

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine

EKP korraldab avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 13. jaanuaril 2017.

Avalikul kuulamisel toimub ingliskeelne esitlus, millele järgneb küsimuste ja vastuste voor.

Avaliku kuulamise ajal saab küsimusi saata ka e-aadressil, mis avaldatakse vahetult enne sellel veebilehel.

Kava
Veebiülekanne
Dokumendid
Rikkumisest teatamine