Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu projektu

Šī apspriešana dod visām ieinteresētajām pusēm iespēju nākt klajā ar komentāriem attiecībā uz norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu projektu.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2017. gada 20. janvāris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu projekts

Norādījumu projektā skaidrots, kā ECB banku uzraudzības jomā vērtē banku valdes locekļa amata kandidāta kvalifikāciju, prasmes un atbilstošu reputāciju, piemēram, izpilddirektora vai uzraudzības valdes locekļa amatam.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 20. janvāris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2017. gada 20. janvārim, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Lūdzam ņemt vērā, ka norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu projekta 1.–4. nodaļā un 7. un 8. nodaļā aprakstītas Eiropas likumdevēja (Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Centrālās bankas) izdotajā Kapitāla prasību direktīvā IV, VUM regulā un VUM pamatregulā ietvertās pilnvaras, prasības un procedūras. Attiecīgie tiesību akti šajā publiskajā apspriešanā netiek apspriesti.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on a draf guide to fit and proper assessments".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde

2017. gada 13. janvārī Frankfurtē pie Mainas ECB telpās notiks atklāta sēde.

Tajā tiks sniegta prezentācija, bet pēc tās – atbildes uz jautājumiem (angļu valodā).

Jautājumus atklātās sēdes laikā var sūtīt e-pastā uz adresi, kas neilgi pirms sēdes sākuma būs pieejama šajā interneta vietnē.

Programma
Tiešraide
Dokumenti
Trauksmes celšana