Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen luonnoksesta soveltuvuusarviointioppaaksi

EKP on laatinut luonnoksen soveltuvuusarviointioppaaksi ja järjestää siitä nyt julkisen kuulemisen. Asianosaisilla sidosryhmillä ja asiasta kiinnostuneilla on näin mahdollisuus esittää luonnoksesta kommentteja.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 20.1.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Luonnos soveltuvuusarviointioppaaksi

Opasluonnoksessa esitetään, miten EKP pankkivalvojana arvioi pankkien ylimpään hallintoelimeen – esimerkiksi toimitusjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi – nimitettävien henkilöiden soveltuvuuden tehtävään.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 20.1.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Huomautus: opasluonnoksen luvuissa 1–4 sekä 7–8 kuvataan vakavaraisuusdirektiiviin, YVM-asetukseen ja YVM-kehysasetukseen perustuvia valtuuksia, vaatimuksia ja menettelyjä. Opasluonnoksesta järjestettävä julkinen kuuleminen ei koske kyseisiä säädöksiä.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Public consultation on a draf guide to fit and proper assessments”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus

EKP järjestää 13.1.2017 julkisen kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa.

Tilaisuudessa pidetään kuulemisen aihetta koskeva esitys, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä (englanniksi).

Kuulemistilaisuuden aikana voi lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen, joka ilmoitetaan tällä verkkosivulla hiukan ennen tilaisuuden alkua.

Ohjelma
Webcast-lähetys
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä