Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά το σχέδιο οδηγού για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, στις 20 Ιανουαρίου 2017.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Σχέδιο οδηγού για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στο σχέδιο οδηγού εξηγείται με ποιον τρόπο η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ αξιολογεί τα προσόντα, τις δεξιότητες και το κύρος ενός υποψηφίου για τη θέση μέλους του διοικητικού οργάνου μιας τράπεζας, π.χ. διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους εποπτικού συμβουλίου.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 20ης Ιανουαρίου 2017.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 20ης Ιανουαρίου 2017 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Σημειώνεται ότι στα κεφάλαια 1-4 και 7-8 του εν λόγω σχεδίου οδηγού περιγράφονται οι εξουσίες, οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV (Capital Requirements Directive - CRD IV), στον κανονισμό ΕΕΜ και στον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ που έχει εκδώσει ο Ευρωπαίος νομοθέτης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Οι εν λόγω πράξεις δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης.

Υποβολή σχολίων με e-mail:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε "Public consultation on a draf guide to fit and proper assessments".

Υποβολή σχολίων μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on a draft guide to fit and proper assessments”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση

Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη, στις 13 Ιανουαρίου 2017.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση, στο τέλος της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις στα αγγλικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μέσω e-mail που θα μπορείτε να αποστείλετε σε διεύθυνση η οποία θα κοινοποιηθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης.

Πρόγραμμα
Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων