Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Přezkumy kvality aktiv

Cílem přezkumů kvality aktiv (dále též AQR) je vyjasnit situaci bank, nad nimiž ECB vykonává nebo bude vykonávat přímý dohled. Pomáhají ECB zajistit, aby banky spadající pod její dohled byly přiměřeně kapitalizovány.

Metodika používaná v AQR je vymezena ve zvláštní příručce pro AQR – etapa 2

Každý přezkum AQR je završen zpřístupněním údajů na úrovni bank. Po dokončení přezkumu společné týmy dohledu, jejichž součástí jsou pracovníci dohledu z ECB a vnitrostátních příslušných orgánů, provádějí návaznou činnost s bankou s cílem řešit kvantitativní a kvalitativní zjištění AQR. Je-li AQR prováděn na základě žádosti z některé ze zemí EU mimo bankovní dohled ECB, bude provádět činnost navazující na zjištění AQR orgán dohledu dané země.

Všemi zjištěnými riziky se zabývají pracovníci dohledu při svém každodenním dohledu nad bankami. Konkrétně se výsledky AQR zahrnou do probíhajícího hodnocení rizik bank, jejich správy a řízení a jejich kapitálové situace jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu.

Přezkum kvality aktiv – příručka pro 2. fázi Nejčastější dotazy k revidované příručce pro přezkum kvality aktiv

Výsledky komplexních hodnocení provedených před rokem 2023 jsou k dispozici na naší stránce věnované komplexnímu hodnocení.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)