Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Evaluări ale calității activelor

Evaluările calității activelor (ECA) au scopul de a clarifica situația băncilor care fac sau vor face obiectul supravegherii directe de către BCE. Acestea ajută BCE să se asigure că băncile aflate sub supravegherea sa sunt capitalizate în mod adecvat.

Metodologia aplicată în cadrul unei ECA este prezentată în manualul privind a doua etapă a ECA (AQR – Phase 2 manual).

Fiecare ECA se încheie cu publicarea datelor la nivel de bancă. După finalizarea evaluării, echipele comune de supraveghere, care includ supraveghetori de la BCE și de la autoritățile naționale competente, monitorizează, împreună cu banca, aplicarea măsurilor adoptate în urma constatărilor calitative și cantitative ale ECA. În cazul în care se efectuează o ECA ca răspuns la o solicitare din partea unei țări a UE din afara Supravegherii bancare a BCE, autoritatea națională de supraveghere din țara respectivă va urmări aplicarea măsurilor adoptate în urma constatărilor ECA.

Supraveghetorii soluționează toate riscurile identificate în cadrul supravegherii zilnice a băncilor. Mai exact, rezultatele ECA sunt integrate în evaluarea continuă a riscurilor, guvernanței și capitalului băncilor ca parte a procesului de supraveghere și evaluare.

Evaluarea calității activelor - manualul privind a doua etapă Întrebări frecvente referitoare la versiunea revizuită a manualului privind evaluarea calității activelor

Rezultatele ECA efectuate înainte de 2023 sunt disponibile pe pagina dedicată evaluărilor cuprinzătoare.

Avertizările de integritate