Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pregled kakovosti sredstev

Namen pregleda kakovosti sredstev je bolje razumeti položaj bank, ki jih ECB že neposredno nadzira oziroma jih bo nadzirala v prihodnje. ECB s pomočjo pregleda zagotavlja, da so banke pod njenim nadzorom zadostno kapitalizirane.

Metodologija, ki se uporablja pri pregledu kakovosti sredstev, je določena v priročniku o drugi fazi v pregledu kakovosti sredstev.

Vsak pregled kakovosti sredstev se zaključi z razkritjem podatkov po posameznih bankah. Ko je pregled zaključen, skupne nadzorniške skupine, v katerih so nadzorniki iz ECB in pristojnih nacionalnih organov, pozovejo banko, da ukrepa v skladu s kvalitativnimi in kvantitativnimi ugotovitvami. Če se pregled izvede kot odgovor na zahtevo države EU zunaj bančnega nadzora, ki ga izvaja ECB, bo na podlagi ugotovitev pregleda ukrepal nacionalni nadzornik te države.

Nadzorniki vsa ugotovljena tveganja obravnavajo v okviru vsakodnevnega nadzora bank. Rezultati pregleda kakovosti sredstev se denimo upoštevajo pri tekočem ocenjevanju tveganj, upravljavskih procesov in kapitala v bankah v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP).

Priročnik o drugi fazi v pregledu kakovosti sredstev Pogosta vprašanja o revidiranem priročniku

Rezultati pregledov kakovosti sredstev, ki so bili opravljeni pred letom 2023, so na voljo na strani o celoviti oceni.

Žvižgaštvo