Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Reviżjonijiet tal-kwalità tal-assi

L-analiżijiet dwar il-kwalità tal-assi (AQRs) għandhom l-għan li jiċċaraw is-sitwazzjoni tal-banek li huma, jew li se jkunu, soġġetti għas-superviżjoni diretta tal-BĊE. Huma jgħinu lill-BĊE jiżgura li l-banek taħt is-superviżjoni tiegħu jiġu kkapitalizzati b’mod adegwat.

Il-metodoloġija applikata f’AQR hija stabbilita fil-manwal iddedikat tal-AQR — Fażi 2.

Kull AQR jikkonkludi bid-divulgazzjoni tad-data fil-livell tal-bank. Ladarba titlesta r-reviżjoni, it-Timijiet Superviżorji Konġunti, li jinkludu superviżuri mill-BĊE u mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, isegwu mal-bank biex jindirizzaw is-sejbiet kwalitattivi u kwantitattivi tal-AQR. Jekk AQR jitwettaq bi tweġiba għal talba minn pajjiż tal-UE barra mis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, is-superviżur nazzjonali ta’ dak il-pajjiż isegwi l-konstatazzjonijiet tal-AQR.

Is-superviżuri jindirizzaw ir-riskji kollha identifikati bħala parti mis-superviżjoni tagħhom ta’ kuljum tal-banek. B'mod partikolari, ir-riżultati tal-AQR huma kkunsidrati fil-valutazzjoni kontinwa tar-riskji tal-banek, il-governanza, il-kapital u l-likwidità bħala parti mill-Proċess ta' Rieżami u Valutazzjoni Superviżorja (SREP).

Asset quality review - Phase 2 Manual FAQs on the revised asset quality review manual

Ir-riżultati tal-AQRs imwettqa qabel l-2023 jistgħu jinstabu fuq il-paġna tal-valutazzjonijiet komprensivi tagħna.

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)