SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Gennemgang af aktivkvaliteten

Gennemgangen af aktivkvaliteten (AQR) har til formål at afklare situationen for banker, der er eller vil blive underlagt ECB's direkte tilsyn. En sådan gennemgang hjælper ECB med at sikre, at de banker, som ECB fører tilsyn med, er tilstrækkeligt kapitaliserede.

Den anvendte metode er beskrevet i manualen AQR – Phase 2.

En gennemgang af aktivkvaliteten afsluttes altid med en offentliggørelse af data på bankniveau. Når gennemgangen er afsluttet, følger de fælles tilsynsteam, som omfatter tilsynsførende fra ECB og de kompetente nationale myndigheder, sammen med banken op på de kvalitative og kvantitative resultater af gennemgangen af aktivkvaliteten. Hvis gennemgangen af aktivkvaliteten udføres på anmodning af et EU-land uden for ECB Banktilsyn, følger dette lands nationale tilsynsmyndighed op på resultaterne af gennemgangen.

Tilsynsmyndighederne vurderer alle risici, der er påpeget, som led i deres daglige tilsyn med bankerne. Resultaterne af gennemgangen af aktivkvaliteten medtages eksempelvis i den løbende vurdering af bankernes risici, ledelsesstrukturer samt kapital- og likviditetsforhold som led i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP).

Gennemgang af aktivkvaliteten - Manual for fase 2 Ofte stillede spørgsmål om den reviderede manual for gennemgang af aktivkvaliteten

Se resultaterne af gennemgange af aktivkvaliteten foretaget før 2023 på vores side om samlede vurderinger.

Whistleblowing