Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Saamisten laadun arviointi

Saamisten laadun arvioinnilla EKP haluaa selvittää suorassa valvonnassaan olevien tai siihen pian siirtyvien pankkien tilannetta. Arvioinnin avulla EKP voi varmistaa, että sen valvomilla pankeilla on riittävästi pääomaa.

Arviointimenetelmä on esitetty englanninkielisessä saamisten laadun arvioinnin toisen vaiheen käsikirjassa.

Arvioinnin päätteeksi julkistetaan arvioidun pankin tiedot. Saamisten laadun arvioinnin valmistuttua EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteiset valvontaryhmät ryhtyvät jatkotoimiin, jotta pankki korjaisi arvioinnissa todetut laadulliset ja määrälliset puutteet. Jos saamisten laadun arviointia pyytänyt EU-maa ei osallistu EKP:n pankkivalvontaan, arvioinnin jälkeiset jatkotoimet toteuttaa kyseisen maan kansallinen valvontaviranomainen.

Valvojat puuttuvat kaikkiin havaittuihin riskeihin osana pankkien jatkuvaa valvontaa. Saamisten laadunarvioinnin tulokset otetaan huomioon pankkien riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoman arvioinnissa, jota toteutetaan vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Kysymyksiä ja vastauksia päivitetystä saamisten laadun arviointikäsikirjasta

Lisätietoja saamisten laadun arviointimenetelmästä on kysymys- ja vastaussivulta.

Kysymyksiä ja vastauksia päivitetystä saamisten laadun arviointikäsikirjasta

Kattavat arvioinnit

EKP arvioi merkittäviksi luokiteltujen pankkien vakavaraisuuden niin sanotussa kattavassa arvioinnissa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

Lisätietoa kattavista arvioinneista
Ilmoita väärinkäytöksestä