Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Saamisten laadunarviointi

Saamisten laadunarvioinnilla EKP haluaa selvittää suorassa valvonnassaan olevien tai siihen pian siirtyvien pankkien tilannetta. Arvioinnin avulla EKP voi varmistaa, että sen valvomilla pankeilla on riittävästi pääomaa.

Arviointimenetelmä on esitetty englanninkielisessä saamisten laadunarvioinnin toisen vaiheen käsikirjassa.

Saamisten laadunarvioinnin päätteeksi julkistetaan pankkikohtaiset tulokset. Arvioinnin valmistuttua EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteiset valvontaryhmät ryhtyvät jatkotoimiin, jotta pankki korjaisi arvioinnissa todetut laadulliset ja määrälliset puutteet. Jos pyytänyt EU-maa ei osallistu EKP:n pankkivalvontaan, arviointiin perustuvat jatkotoimet toteuttaa kyseisen maan kansallinen valvontaviranomainen.

Valvojat puuttuvat kaikkiin havaittuihin riskeihin osana pankkien jatkuvaa valvontaa. Saamisten laadunarvioinnin tulokset otetaan huomioon pankkien riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoman arvioinnissa, jota toteutetaan vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä.

Saamisten laadunarviointi – toisen vaiheen käsikirja Kysyttyä saamisten laadunarvioinnin päivitetystä käsikirjasta

Ennen vuotta 2023 tehtyjen laadunarviointien tuloksista on tietoa kattavaa arviointia koskevalla sivulla.

Ilmoita väärinkäytöksestä