Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Aktīvu kvalitātes pārbaude

Aktīvu kvalitātes pārbaudes mērķis ir noskaidrot to banku stāvokli, kuras ir vai būs pakļautas tiešai ECB uzraudzībai. Tā palīdz nodrošināt, ka ECB uzraudzībā esošajām bankām ir atbilstošs kapitalizācijas līmenis.

Aktīvu kvalitātes pārbaudē izmantotā metodoloģija izklāstīta īpašā aktīvu kvalitātes pārbaudes 2. posma rokasgrāmatā.

Ikvienas aktīvu kvalitātes pārbaudes beigās tiek publiskoti rezultāti banku līmenī. Pēc pārbaudes beigām kopējās uzraudzības komandas, t. sk. uzraugi no ECB un nacionālajām kompetentajām iestādēm, kopā ar banku veic turpmākus pasākumus saistībā ar aktīvu kvalitātes pārbaudes kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem konstatējumiem. Ja aktīvu kvalitātes pārbaude veikta, reaģējot uz tādas ES valsts pieprasījumu, kura nav iesaistīta ECB banku uzraudzībā, šīs valsts uzraudzības iestāde veic turpmākus pasākumus saistībā ar aktīvu kvalitātes pārbaudes konstatējumiem.

Ikdienas banku uzraudzības ietvaros uzraugi pievēršas visiem identificētajiem riskiem. Konkrētāk, aktīvu kvalitātes pārbaužu rezultāti tiek ņemti vērā, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros nepārtraukti novērtējot banku riskus, to pārvaldības kārtību un kapitāla stāvokli.

Aktīvu kvalitātes pārbaude – otrā posma rokasgrāmata Bieži uzdotie jautājumi par atjaunināto aktīvu kvalitātes pārbaudes rokasgrāmatu

Līdz 2023. gadam veikto kvalitātes pārbaužu rezultātus sk. sadaļā par visaptverošais novērtējumu.

Trauksmes celšana