Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Varade kvaliteedi hindamine

Varade kvaliteedi hindamise eesmärk on selgitada nende pankade olukorda, kes kuuluvad või hakkavad edaspidi kuuluma EKP otsese järelevalve alla. See aitab EKP-l tagada enda järelevalve alla kuuluvate pankade piisava kapitaliseerituse.

Varade kvaliteedi hindamise metoodika on esitatud varade kvaliteedi hindamise teise etapi juhendis.

Iga varade kvaliteedi hindamise lõpus avalikustatakse pankade andmed. Pärast hindamise lõpulejõudmist teevad pangaga koostööd EKP ja riiklike pädevate asutuste järelevalveeksperte koondavad ühised järelevalverühmad, et analüüsida varade kvaliteedi hindamise kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tulemusi. Kui hindamine toimub EKP pangandusjärelevalve välise ELi liikmesriigi taotlusel, võtab selle riigi järelevalveasutus varade kvaliteedi hindamise tulemuste põhjal järelmeetmeid.

Järelevalveasutused käsitlevad kõiki tuvastatud riske pankade igapäevase järelevalve käigus. Eelkõige võetakse varade kvaliteedi hindamise tulemusi arvesse pankade riskide, juhtimise ja kapitali pideval hindamisel järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames.

Varade kvaliteedi hindamise teise etapi juhend Korduma kippuvad küsimused läbivaadatud juhendi kohta

Enne 2023. aastat toimunud varade kvalilteedi hindamiste tulemuste kohta saab teavet põhjalikku hindamist käsitlevalt lehelt.

Rikkumisest teatamine