Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Przegląd jakości aktywów

Celem przeglądu jakości aktywów jest ustalenie sytuacji banków, które są lub będą objęte bezpośrednim nadzorem EBC. Takie badanie pozwala EBC upewnić się, że nadzorowane banki dysponują wystarczającym kapitałem.

Metodykę przeglądu określono w specjalnej instrukcji Asset Quality Review – Phase 2 Manual.

Po każdym przeglądzie jakości aktywów podaje się dane dla poszczególnych banków. Po zakończeniu przeglądu wspólne zespoły nadzorcze, złożone z nadzorców z EBC i właściwych organów krajowych, wspólnie z bankami zajmują się jakościowymi i ilościowymi ustaleniami z badania. Natomiast w przypadku przeglądu przeprowadzonego na wniosek pochodzący z kraju UE spoza europejskiego nadzoru bankowego ustaleniami zajmuje się organ nadzoru z tego kraju.

Nadzorcy uwzględniają wszystkie rozpoznane ryzyka w ramach bieżącego nadzoru nad bankami. Wyniki przeglądu są przede wszystkim brane pod uwagę w systematycznej ocenie ryzyka, zarządzania oraz sytuacji kapitałowej banków w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP).

Asset Quality Review – Phase 2 Manual Częste pytania na temat zrewidowanej instrukcji przeglądu jakości aktywów

Wyniki przeglądów przeprowadzonych przed 2023 można znaleźć na stronie poświęconej wszechstronnej ocenie.

Demaskowanie nieprawidłowości