Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Activakwaliteitsbeoordelingen

Activakwaliteitsbeoordelingen (asset quality reviews – AQR’s) zijn bedoeld om de situatie te verduidelijken van banken die onder rechtstreeks toezicht staan of komen van de ECB. Ze helpen de ECB om ervoor te zorgen dat de onder haar toezicht staande banken over voldoende kapitaal beschikken.

De bij een AQR toegepaste methodologie staat beschreven in het speciale AQR-handboek (fase 2).

Aan het eind van elke AQR worden de gegevens op bankniveau openbaar gemaakt. Zodra de beoordeling is afgerond, geven de gezamenlijke toezichthoudende teams, die bestaan uit toezichthouders van de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten, samen met de bank opvolging aan de kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen uit de AQR. Als een AQR wordt uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van een EU-land buiten het Europees bankentoezicht, zal de nationale toezichthouder van dat land opvolging geven aan de uitkomsten van de AQR.

De toezichthouders pakken alle vastgestelde risico’s aan in het kader van hun dagelijkse toezicht op banken. De resultaten van AQR’s worden vooral gebruikt bij de lopende beoordeling van de risico's, de governance en het kapitaal van banken, als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Activakwaliteitsbeoordeling - handboek fase 2 Veelgestelde vragen over het herziene handboek activakwaliteitsbeoordeling

De resultaten van de activakwaliteitsbeoordelingen uitgevoerd vóór 2023 staan op onze pagina over alomvattende beoordelingen.

Klokkenluiders