Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Hodnotenie kvality aktív

Cieľom hodnotenia kvality aktív je získať prehľad o situácii bánk, ktoré podliehajú alebo budú podliehať priamemu dohľadu ECB. Hodnotenie pomáha ECB zabezpečiť, aby banky pod jej dohľadom mali adekvátne kapitálové vybavenie.

Metodika používaná v rámci hodnotenia kvality aktív je opísaná v príručke k 2. fáze hodnotenia kvality aktív.

Na záver každého hodnotenia kvality aktív sa zverejňujú údaje na úrovni jednotlivých bánk. Spoločné dohliadacie tímy, ktorých členmi sú pracovníci dohľadu z ECB a z príslušných vnútroštátnych orgánov, po skončení hodnotenia nadviažu s bankou kontakt s cieľom vyriešiť kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky zistené počas hodnotenia. Ak sa hodnotenie kvality aktív vykonáva na žiadosť krajiny EÚ mimo bankového dohľadu ECB, zistenými nedostatkami sa zaoberá vnútroštátny orgán dohľadu príslušnej krajiny.

Orgány dohľadu sa všetkými zistenými rizikami zaoberajú v rámci priebežného výkonu bankového dohľadu. Výsledky hodnotenia kvality aktív sa predovšetkým zohľadňujú v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) počas priebežného hodnotenia rizík, riadenia a kapitálu bánk.

Hodnotenie kvality aktív – príručka k 2. fáze Odpovede na najčastejšie otázky k revidovanej príručke hodnotenia kvality aktív

Výsledky hodnotení kvality aktív vykonaných pred rokom 2023 sú k dispozícii na stránke venovanej komplexnému hodnoteniu.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)