Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)

Η απαίτηση του Πυλώνα 2 (Pillar 2 requirement – P2R) είναι μια κεφαλαιακή απαίτηση που είναι συγκεκριμένη για κάθε τράπεζα και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (γνωστή ως απαίτηση του Πυλώνα 1) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απαίτηση του Πυλώνα 1 υποεκτιμά ή δεν καλύπτει ορισμένους κινδύνους. Η απαίτηση P2R μιας τράπεζας καθορίζεται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) και είναι νομικά δεσμευτική. Αν η τράπεζα δεν συμμορφωθεί με αυτή μπορεί να της επιβληθούν εποπτικά μέτρα, μεταξύ άλλων κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι εποπτικές αρχές καθορίζουν την απαίτηση P2R για τις τράπεζες θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα μας για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν. Η απαίτηση P2R δεν περιλαμβάνει τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης, ο οποίος καλύπτεται από την απαίτηση του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης (leverage ratio Pillar 2 requirement – P2R-LR).

Επιπλέον της συμμόρφωσης με την απαίτηση P2R και την απαίτηση P2R-LR, οι τράπεζες θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 και τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης τις οποίες καθορίζει η ΕΚΤ. Σε αντίθεση με την απαίτηση P2R, οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν είναι νομικά δεσμευτικές και απλώς αποτυπώνουν τις εποπτικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, οι μεγάλες τράπεζες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις απαιτήσεις P2R που τις αφορούν σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ενοποιημένες απαιτήσεις P2R όλων των σημαντικών τραπεζών υπό την εποπτεία της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις P2R και οι απαιτήσεις P2R-LR για τις σημαντικές τράπεζες το 2022, το 2023 και το 2024. Όλες οι σημαντικές τράπεζες για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση SREP το 2023 έχουν συναινέσει στη δημοσίευση των απαιτήσεων P2R και των απαιτήσεων P2R-LR που τους αφορούν και μπορούν να ανακαλέσουν αυτή τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.

Εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση SREP για μια τράπεζα το 2023, περιλαμβάνεται η απαίτηση P2R που προσδιορίστηκε σε προηγούμενη απόφαση SREP. Αυτό σημειώνεται στον πίνακα με αστερίσκο (*).

Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2023.

Λήψη δεδομένων

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R) και απαίτηση του Πυλώνα 2 για τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης (P2R-LR)

Επωνυμία του ιδρύματος P2R που ισχύει το 20222 P2R που ισχύει το 20232 P2R που ισχύει το 20242 P2R-LR που ισχύει το 2024
AB SEB bankas 2,00% 2,12% 2,00% μ.δ. (μη διαθέσιμα στοιχεία)
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 2,00% 2,00% 2,00% μ.δ.
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 2,00% 2,25% μ.δ.
Addiko Bank AG 3,25% 3,25% 3,25% μ.δ.
Agri Europe Cyprus Limited 3,25% 3,25% 3,00% μ.δ.
AIB Group plc 2,75% 2,75% 2,60% μ.δ.
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60% 2,05% 2,05% μ.δ.
Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία 3,00% 3,00% 3,00% μ.δ.
AS “Citadele banka” 2,50% 2,50% 2,50% μ.δ.
AS "SEB banka" 2,00% 2,05% 2,00% μ.δ.

AS LHV Group

μ.δ. μ.δ.

3,40%

μ.δ.
AS SEB Pank 2,00% 2,05% 2,00% μ.δ.
Atlantic Lux HoldCo S.à.r.l. (Aareal Bank AG) 2,75% 3,00% 3,00% μ.δ.
Banca Mediolanum S.p.A.  μ.δ. 1,50% 1,50% μ.δ.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2,75% 2,75% 2,75% μ.δ.
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 2,77% 2,66% 2,79% μ.δ.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 1,71% 1,68% μ.δ.
Banco BPM S.p.A. 2,25% 2,57% 2,52% μ.δ.
Banco Comercial Português, S.A. 2,50% 2,50% 2,50% μ.δ.
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 2,50% 2,50% μ.δ.
Banco de Sabadell, S.A. 2,15% 2,15% 2,25% μ.δ.
Banco Santander, S.A. 1,50% 1,58% 1,74% μ.δ.
Bank of America Europe Designated Activity Company 2,20% 2,20% 2,10% μ.δ.
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,26% 3,08% 2,75% μ.δ.
Bank of Ireland Group plc 2,25% 2,25% 2,35% μ.δ.
Bank of Valletta plc 3,00% 2,75% 2,75% μ.δ.
Bankinter, S.A. 1,29% 1,29% 1,39% μ.δ.
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,28% 1,50% 1,65% μ.δ.
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 2,00% 2,25% 2,50% μ.δ.
Barclays Bank Ireland PLC μ.δ. 3,04% 2,94% 0,10%
BAWAG Group AG 2,00% 2,00% 2,15% μ.δ.
Bayerische Landesbank 2,00% 2,00% 2,00% μ.δ.
Belfius Banque SA 2,13% 2,14% 2,16% μ.δ.
BNG Bank N.V. 2,00% 1,75% 2,00% μ.δ.
BNP Paribas S.A. 1,32% 1,57% 1,77% 0,10%

BofA Securities Europe SA

μ.δ. μ.δ. 2,75% μ.δ.
BPCE S.A. 2,00% 2,00% 2,10% μ.δ.
BPER Banca S.p.A. 2,30% 2,45% 2,45% μ.δ.

Bpifrance 

1,88% 1,75% 1,75% μ.δ.
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,00% 1,90% 1,90% μ.δ.
CaixaBank, S.A. 1,65% 1,65% 1,75% μ.δ.
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,50% 2,50% 2,50% μ.δ.
Citibank Europe plc 2,50% 2,50% 2,50% μ.δ.
Citigroup Global Markets Europe AG μ.δ. μ.δ. 3,00% μ.δ.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 2,00% 2,25% 0,10%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 1,75% 1,75% μ.δ.
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,90% 1,90% 1,90% μ.δ.
Crédit Agricole S.A. 1,50% 1,50% 1,75% μ.δ.
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 1,00% 1,00% μ.δ.
Crelan SA, Crelan NV μ.δ. 3,16% 3,00% μ.δ.
Danske Bank A/S, Finland Branch1 μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ.
de Volksbank N.V. 3,00% 3,00% 3,00% μ.δ.
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 1,50% 1,50% μ.δ.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 2,50% 2,50% 2,25% μ.δ.
Deutsche Bank AG 2,50% 2,70% 2,65% 0,10%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 2,50% 3,00% μ.δ.
DSK Bank AD

1,80%

1,94%

1,85% μ.δ.
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,70% 1,82% 1,88% μ.δ.
Erste Group Bank AG 1,75% 1,75% 1,90% μ.δ.
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,75% 1,75% 1,75% μ.δ.
Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. 3,00% 2,75% 2,75% μ.δ.
Finecobank S.p.A. μ.δ. 1,75% 2,00% μ.δ.
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00% 3,00% 2,75% μ.δ.
Hamburg Commercial Bank AG 2,07% 1,82% 1,80% μ.δ.
HASPA Finanzholding 1,25% 1,25% 1,50% μ.δ.
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 3,45% 3,45% 3,45% μ.δ.
HSBC Continental Europe 3,24% 3,40% 3,00% μ.δ.
Ibercaja Banco, S.A. 2,15% 2,15% 2,00% μ.δ.
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,83% 2,80% 2,53% μ.δ.
ING Groep N.V. 1,75% 1,75% 1,65% μ.δ.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,79% 1,50% 1,50% μ.δ.
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,50% 1,50% 1,50% μ.δ.
J.P. Morgan SE 2,75% 2,75% 2,50% μ.δ.
KBC Group NV 1,86% 1,86% 1,86%

0,10%

Kuntarahoitus Oyj 2,00% 2,00% 2,00% μ.δ.
Kutxabank, S.A. 1,20% 1,20% 1,20% μ.δ.
La Banque Postale 2,00% 2,00% 2,00% μ.δ.
Landesbank Baden-Württemberg 1,83% 1,83% 1,87% μ.δ.
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 2,00% 2,25% μ.δ.
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) 3,00% 3,00% 2,85% μ.δ.
Luminor Holding AS 2,20% 2,20% 2,50% μ.δ.
MDB Group Limited 3,00% 3,00% 3,20% μ.δ.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

1,58%

1,68%

1,82% μ.δ.
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75% 2,75% 2,75% μ.δ.
Münchener Hypothekenbank eG 1,75% 1,75% 1,75% μ.δ.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 3,00% 3,00% 2,75% μ.δ.
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,00% 2,25% 2,25% μ.δ.

Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-

2,50% 2,50% 2,75% μ.δ.
Nordea Bank Abp 1,75% 1,60% 1,60% μ.δ.
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,60% 2,40% 2,12% μ.δ.
OP Osuuskunta 2,25% 2,25% 2,25% μ.δ.
OTP Luxembourg S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 2,30% 2,25% 2,00% μ.δ.
Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. 3,00% 3,00% 3,00% μ.δ.
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2,75% 3,25% 3,00% μ.δ.
Raiffeisen Bank International AG 2,20% 2,53% 2,80% μ.δ.
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 2,00% 2,01% 2,01% μ.δ.
RCI Banque SA 2,01% 2,01% 2,00% μ.δ.
SFIL S.A. 0,75% 0,75% 1,00% μ.δ.
Société Générale S.A. 2,12% 2,14% 2,42% 0,10%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,40% 2,80% 2,75% μ.δ.
Swedbank Baltics AS μ.δ. 1,80% 1,80% μ.δ.
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 2,10% 1,95% μ.δ.
UBS Europe SE 2,25% 2,00% 2,00% μ.δ.
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* 3.60% 3.60% 3.60% μ.δ.
Unicaja Banco, S.A. μ.δ. 2.25% 2.25% μ.δ.
UniCredit S.p.A. 1.75% 2.00% 2.00% μ.δ.
Volksbank Wien AG 2.50% 2.50% 2.25% μ.δ.
Volkswagen Bank GmbH 2.25% 2.25% 2.25% μ.δ.
  1. Αυτό το ίδρυμα είναι υποκατάστημα και δεν εκδίδεται για αυτό απόφαση σχετικά με το κεφάλαιο.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 104α της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι τράπεζες μπορούν να πληρούν τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 με ελάχιστο ποσοστό 56,25% του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1). Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να ζητήσουν από μια τράπεζα να εκπληρώσει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων με μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίου CET1 όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες του ιδρύματος.
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων