Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)

Η απαίτηση του Πυλώνα 2 (Pillar 2 requirement – P2R) είναι μια κεφαλαιακή απαίτηση, συγκεκριμένη για κάθε τράπεζα, που εφαρμόζεται επιπλέον της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (γνωστής ως Πυλώνας 1) όταν αυτή υποεκτιμά ή δεν καλύπτει ορισμένους κινδύνους. Η απαίτηση P2R μιας τράπεζας καθορίζεται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Είναι μια νομικά δεσμευτική απαίτηση και αν τα ιδρύματα δεν συμμορφώνονται μπορεί να τους επιβληθούν εποπτικά μέτρα (μεταξύ άλλων, κυρώσεις). Η απαίτηση P2R δεν περιλαμβάνει τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης, ο οποίος καλύπτεται από την απαίτηση P2R για τον δείκτη μόχλευσης (P2R-LR).

Πλέον της συμμόρφωσής τους με την P2R, τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Guidance - P2G) που εκδίδονται από την ΕΚΤ. Οι κατευθύνσεις P2G μιας τράπεζας υποδεικνύουν το επίπεδο κεφαλαίου που θα πρέπει να διακρατεί για την αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών πιέσεων. Σε αντίθεση με την απαίτηση P2R, οι κατευθύνσεις P2G δεν είναι νομικά δεσμευτικές, καθώς αποτυπώνουν μόνο τις εποπτικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με τα άρθρα 431 παράγραφος 1, 433α παράγραφος 1 και 438 στοιχείο β) του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR), τα μεγάλα ιδρύματα (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 146 του CRR) πρέπει να κοινοποιούν τις απαιτήσεις P2R που τα αφορούν σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η ΕΚΤ συνεχίζει την πρόσφατη πρακτική της να δημοσιεύει τις ενοποιημένες P2R όλων των σημαντικών ιδρυμάτων υπό την εποπτεία της αφού λάβει τη συγκατάθεσή τους για δημοσίευση. Στον πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται τα σημαντικά ιδρύματα υπό την εποπτεία της ΕΚΤ και οι απαιτήσεις P2R για το 2020, το 2021 και το 2022 που τους αφορούν. Από όλα τα σημαντικά ιδρύματα που έλαβαν απόφαση SREP για το 2022 ζητήθηκε να συναινέσουν στη δημοσίευση των απαιτήσεων P2R και P2R-LR που τους αφορούν και για τις επόμενες διαδικασίες. Οι τράπεζες μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τράπεζες δεν έλαβαν απόφαση P2R το 2022, περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις P2R που ισχύουν επί του παρόντος και καθορίστηκαν σε προηγούμενη απόφαση. Αυτό σημειώνεται στον πίνακα με αστερίσκο (*).

Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Λήψη δεδομένων

Απαίτηση του Πυλώνα 2
Επωνυμία του ιδρύματος P2R του 2020
που ισχύει το 2021
P2R του 2021
που ισχύει το 2022
P2R που ισχύει το 2023
Σύνολο από το οποίο
ελάχιστο CET1
Σύνολο από το οποίο
ελάχιστο CET1
Σύνολοαπό το οποίο
ελάχιστο CET1
Aareal Bank AG 2,25% 1,27% 2,75% 1,55% 3,00% 1,69%
AB SEB bankas 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,12% 1,19%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Addiko Bank AG Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
Agri Europe Cyprus Limited Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,25% 1,83% 3,25% 1,83%
AIB Group plc 3,00% 1,69% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60% 0,90% 1,60% 0,90% 2,05% 1,15%
Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
AS “Citadele banka” Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
AS "SEB banka" 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,05% 1,15%
AS LHV Group1 Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
AS SEB Pank 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,05% 1,15%
Banca Mediolanum S.p.A.  Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 1,50% 0,84%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,00% 1,69% 2,77% 1,56% 2,66% 1,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,71% 0,96%
Banco BPM S.p.A. 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,57% 1,45%
Banco Comercial Português, SA 2,25% 1,27% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25% 1,27% 2,15% 1,21% 2,15% 1,21%
Banco Santander, S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,58% 0,89%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30% 1,29% 2,20% 1,24% 2,20% 1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00% 1,69% 3,26% 1,83% 3,08% 1,73%
Bank of Ireland Group plc 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Bank of Valletta plc 3,25% 1,83% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Bankinter, S.A. 1,20% 0,68% 1,29% 0,73% 1,29% 0,73%
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00% 0,56% 1,28% 0,72% 1,50% 0,84%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + 0,3%/100 εκατ. ευρώ (όποιο είναι υψηλότερο) 1,69% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,04% 1,71%
BAWAG Group AG 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Bayerische Landesbank 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Belfius Banque SA 2,00% 1,13% 2,13% 1,20% 2,14% 1,20%
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) 3,00% 1,69% 2,30% 1,29% 2,25% 1,27%
BNG Bank N.V. 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 1,75% 0,98%
BNP Paribas S.A. 1,25% 0,70% 1,32% 0,74% 1,57% 0,88%
BofA Securities Europe SA1 Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
BPCE S.A. 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
BPER Banca S.p.A. 2,00% 1,13% 2,30% 1,29% 2,61% 1,47%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50% 0,84% 1,88% 1,06% 1,75% 0,98%
CaixaBank, S.A. 1,50% 0,84% 1,65% 0,93% 1,65% 0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 1,90% 1,07%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25% 1,27% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70% 1,52% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Citigroup Global Markets Europe AG1 Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75% 0,98% 1,90% 1,07% 1,90% 1,07%
Crédit Agricole S.A. 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00% 0,56% 1,00% 0,56% 1,00% 0,56%
Crelan SA, Crelan NV Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,16% 1,78%
Danske BAnk A/S, Finland Branch2 Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
de Volksbank N.V. 2,50% 1,41% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50% 0,84% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25% 0,70% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Deutsche Bank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,70% 1,52%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
DSK Bank AD Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 1,80% 1,01% 1,94% 1,09%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75% 0,98% 1,70% 0,96% 1,82% 1,02%
Erste Group Bank AG 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG* 1,50% 0,84% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 2,75% 1,55%
Finecobank S.p.A. Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 1,75% 0,98%
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75% 1,55% 2,07% 1,16% 1,82% 1,02%
HASPA Finanzholding 1,00% 0,56% 1,25% 0,70% 1,25% 0,70%
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ* 3,20% 1,80% 3,45% 1,94% 3,45% 1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c.3 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
HSBC Group in Continental Europe4 3,00% 1,69% 3,24% 1,82% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
Ibercaja Banco, S.A. 2,00% 1,13% 2,15% 1,21% 2,15% 1,21%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50% 1,41% 2,83% 1,59% 2,80% 1,58%
ING Groep N.V. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50% 0,84% 1,79% 1,01% 1,72% 0,97%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75% 0,98% 1,50% 0,84% 1,50% 0,84%
J.P. Morgan SE* 3,25% 1,83% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
KBC Group NV 1,75% 0,98% 1,86% 1,05% 1,86% 1,05%
Kuntarahoitus Oyj 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Kutxabank, S.A. 1,20% 0,68% 1,20% 0,68% 1,20% 0,68%
La Banque Postale 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,00% 1,13%
Landesbank Baden-Württemberg* 1,75% 0,98% 1,83% 1,03% 1,83% 1,03%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
LP Group B.V.* Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 3,90% 2,19% 3,90% 2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Luminor Holding AS 2,00% 1,13% 2,20% 1,24% 2,20% 1,24%
MDB Group Limited 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25% 0,70% 1,58% 0,89% 1,68% 0,94%
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75% 1,55% 2,75% 1,55% 2,75% 1,55%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50% 0,84% 1,75% 0,98% 1,75% 0,98%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 3,00% 1,69% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25% 1,27% 2,00% 1,13% 2,25% 1,27%
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Nordea Bank Abp 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 1,60% 0,90%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75% 1,55% 2,60% 1,46% 2,40% 1,35%
OP Osuuskunta 2,25% 1,27% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. 3,25% 1,83% 3,00% 1,69% 3,00% 1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2,00% 1,13% 2,75% 1,55% 3,25% 1,83%
Raiffeisen Bank International AG 2,25% 1,27% 2,20% 1,24% 2,58% 1,45%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75% 0,98% 2,00% 1,13% 2,01% 1,13%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00% 1,13% 2,10% 1,18% 2,30% 1,29%
RCI Banque SA 2,00% 1,13% 2,01% 1,13% 2,01% 1,13%
Sberbank Europe AG in Abwicklung5 3,25% 1,83% 3,25% 1,83% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία
SFIL S.A. 0,75% 0,42% 0,75% 0,42% 0,75% 0,42%
Société Générale S.A. 1,75% 0,98% 2,12% 1,19% 2,14% 1,20%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00% 1,13% 2,40% 1,35% 2,80% 1,58%
Swedbank Baltics AS Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 1,80% 1,01%
The Bank of New York Mellon SA 2,00% 1,13% 2,00% 1,13% 2,10% 1,18%
UBS Europe SE 2,50% 1,41% 2,25% 1,27% 2,00% 1,13%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* 3,50% 1,97% 3,60% 2,03% 3,60% 2,03%
Unicaja Banco, S.A. 1,75% 0,98% Μη διαθέσιμα στοιχεία Μη διαθέσιμα στοιχεία 2,25% 1,27%
UniCredit S.p.A. 1,75% 0,98% 1,75% 0,98% 2,00% 1,13%
Volksbank Wien AG 2,50% 1,41% 2,50% 1,41% 2,50% 1,41%
Volkswagen Bank GmbH 2,00% 1,13% 2,25% 1,27% 2,25% 1,27%
  1. Δεν έχει ακόμη σταλεί στο ίδρυμα απόφαση σχετικά με το κεφάλαιο.
  2. Το ίδρυμα είναι υποκατάστημα και δεν αποστέλλεται σε αυτό απόφαση σχετικά με το κεφάλαιο.
  3. Το ίδρυμα έγινε υποκατάστημα του HSBC Continental Europe από την 1η Φεβρουαρίου 2023.
  4. Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στον οδηγό της ΕΚΤ με τίτλο "ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector", το ίδρυμα HSBC Continental Europe εξαιρέθηκε από το κανονικό χρονοδιάγραμμα της SREP 2022, δεδομένου ότι ξεκίνησε διαδικασία ενοποίησης. Μόλις εκδοθεί νέα απόφαση για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που το αφορούν, θα δημοσιευθούν οι ισχύουσες P2R. Μέχρι τότε, το ίδρυμα HSBC Continental Europe εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίστηκαν στην προηγούμενη απόφαση SREP.
  5. Η ενοποιημένη περίμετρος προληπτικής εποπτείας, με την επιφύλαξη της απόφασης P2R που επιβλήθηκε, έχει παύσει να ισχύει. Ως αποτέλεσμα, δεν εφαρμόζεται καμία P2R σε αυτό το ίδρυμα.
Whistleblowing