Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)

Η απαίτηση του Πυλώνα 2 (Pillar 2 requirement – P2R) είναι μια κεφαλαιακή απαίτηση, συγκεκριμένη για κάθε τράπεζα, που εφαρμόζεται επιπλέον της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (γνωστής ως Πυλώνας 1) όταν αυτή υποεκτιμά ή δεν καλύπτει ορισμένους κινδύνους. Η απαίτηση του Πυλώνα 2 μιας τράπεζας καθορίζεται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Η απαίτηση αυτή είναι νομικά δεσμευτική και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των τραπεζών, μπορεί να τους επιβληθούν εποπτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων). Η απαίτηση του Πυλώνα 2 δεν περιλαμβάνει τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης, ο οποίος καλύπτεται από την απαίτηση του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης.

Επιπλέον της συμμόρφωσης με την απαίτηση του Πυλώνα 2, οι τράπεζες θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 τις οποίες εκδίδει η ΕΚΤ. Αυτό δείχνει το επίπεδο του κεφαλαίου που θα πρέπει να διατηρούν ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται σε περιόδους χρηματοπιστωτικής πίεσης. Σε αντίθεση με την απαίτηση του Πυλώνα 2, οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν είναι νομικά δεσμευτικές, καθώς απλώς αντανακλούν τις εποπτικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με τα άρθρα 431 παράγραφος 1, 433α παράγραφος 1 και 438 στοιχείο β) του αναθεωρημένου κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR), τα μεγάλα ιδρύματα (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 146 του CRR) πρέπει να κοινοποιούν τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 που τις αφορούν σε ετήσια βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εποπτικές αρχές καθορίζουν την απαίτηση του Πυλώνα 2 για τις τράπεζες, συμβουλευθείτε την ειδική ιστοσελίδα μας για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν.

Επιπλέον, η ΕΚΤ συνεχίζει την πρόσφατη πρακτική της να δημοσιεύει τις ενοποιημένες απαιτήσεις του Πυλώνα 2 όλων των σημαντικών ιδρυμάτων υπό την εποπτεία της αφού λάβει τη συγκατάθεσή τους για δημοσίευση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ το 2020, το 2021 και το 2022 και οι απαιτήσεις του Πυλώνα 2 για τα εν λόγω έτη. Όλα τα σημαντικά ιδρύματα για τα οποία εκδόθηκε απόφαση SREP το 2022 κλήθηκαν να συναινέσουν στη δημοσίευση των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 και των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης και για τους μελλοντικούς κύκλους της άσκησης. Μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή.

Εάν μια τράπεζα δεν υπόκειτο σε απαίτηση του Πυλώνα 2 το 2022, περιλαμβάνεται η ισχύουσα επί του παρόντος απαίτηση του Πυλώνα 2 που καθορίστηκε σε προηγούμενη απόφαση SREP. Αυτό σημειώνεται στον πίνακα με αστερίσκο (*).

Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Λήψη δεδομένων

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)

Επωνυμία του ιδρύματοςP2R του 2020
που ισχύει το 2021
P2R του 2021
που ισχύει το 2022
P2R που ισχύει το 2023
Σύνολοαπό το οποίο
ελάχιστο CET1
Σύνολοαπό το οποίο
ελάχιστο CET1
Σύνολοαπό το οποίο
ελάχιστο CET1
Aareal Bank AG2,25%1,27%2,75%1,55%3,00%1,69%
AB SEB bankas2,00%1,13%2,00%1,13%2,12%1,19%
ABANCA Corporación Bancaria S.A.1,75%0,98%2,00%1,13%2,00%1,13%
ABN AMRO Bank N.V.2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Addiko Bank AGΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία3,25%1,83%3,25%1,83%
Agri Europe Cyprus LimitedΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία3,25%1,83%3,25%1,83%
AIB Group plc3,00%1,69%2,75%1,55%2,75%1,55%
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas1,60%0,90%1,60%0,90%2,05%1,15%
Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
AS “Citadele banka”Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία2,50%1,41%2,50%1,41%
AS "SEB banka"2,25%1,27%2,00%1,13%2,05%1,15%
AS LHV Group1Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία
AS SEB Pank2,25%1,27%2,00%1,13%2,05%1,15%
Banca Mediolanum S.p.A. Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία1,50%0,84%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.2,75%1,55%2,75%1,55%2,75%1,55%
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.3,00%1,69%2,77%1,56%2,66%1,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.1,50%0,84%1,50%0,84%1,71%0,96%
Banco BPM S.p.A.2,25%1,27%2,25%1,27%2,57%1,45%
Banco Comercial Português, SA2,25%1,27%2,50%1,41%2,50%1,41%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
Banco de Sabadell, S.A.2,25%1,27%2,15%1,21%2,15%1,21%
Banco Santander, S.A.1,50%0,84%1,50%0,84%1,58%0,89%
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY2,30%1,29%2,20%1,24%2,20%1,24%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company3,00%1,69%3,26%1,83%3,08%1,73%
Bank of Ireland Group plc2,25%1,27%2,25%1,27%2,25%1,27%
Bank of Valletta plc3,25%1,83%3,00%1,69%2,75%1,55%
Bankinter, S.A.1,20%0,68%1,29%0,73%1,29%0,73%
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg1,00%0,56%1,28%0,72%1,50%0,84%
Banque Internationale à Luxembourg S.A.1,75%0,98%2,00%1,13%2,25%1,27%
Barclays Bank Ireland PLC3% + 0,3%/100 εκατ. ευρώ (όποιο είναι υψηλότερο)1,69%Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία3,04%1,71%
BAWAG Group AG2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Bayerische Landesbank2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Belfius Banque SA2,00%1,13%2,13%1,20%2,14%1,20%
Biser Topco S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.)3,00%1,69%2,30%1,29%2,25%1,27%
BNG Bank N.V.2,25%1,27%2,00%1,13%1,75%0,98%
BNP Paribas S.A.1,25%0,70%1,32%0,74%1,57%0,88%
BofA Securities Europe SA1Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία
BPCE S.A.1,75%0,98%2,00%1,13%2,00%1,13%
BPER Banca S.p.A.2,00%1,13%2,30%1,29%2,61%1,47%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement)1,50%0,84%1,88%1,06%1,75%0,98%
CaixaBank, S.A.1,50%0,84%1,65%0,93%1,65%0,93%
Caixa Geral de Depósitos, SA2,25%1,27%2,00%1,13%1,90%1,07%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.2,25%1,27%2,50%1,41%2,50%1,41%
Citibank Holdings Ireland Limited2,70%1,52%2,50%1,41%2,50%1,41%
Citigroup Global Markets Europe AG1Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία
COMMERZBANK Aktiengesellschaft2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel1,75%0,98%1,75%0,98%1,75%0,98%
Coöperatieve Rabobank U.A.1,75%0,98%1,90%1,07%1,90%1,07%
Crédit Agricole S.A.1,50%0,84%1,50%0,84%1,50%0,84%
Credito Emiliano Holding S.p.A.1,00%0,56%1,00%0,56%1,00%0,56%
Crelan SA, Crelan NVΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία3,16%1,78%
Danske BAnk A/S, Finland Branch2Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία
de Volksbank N.V.2,50%1,41%3,00%1,69%3,00%1,69%
DekaBank Deutsche Girozentrale1,50%0,84%1,50%0,84%1,50%0,84%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG1,25%0,70%2,50%1,41%2,50%1,41%
Deutsche Bank AG2,50%1,41%2,50%1,41%2,70%1,52%
Deutsche Pfandbriefbank AG2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
DSK Bank ADΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία1,80%1,01%1,94%1,09%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank1,75%0,98%1,70%0,96%1,82%1,02%
Erste Group Bank AG1,75%0,98%1,75%0,98%1,75%0,98%
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG*1,50%0,84%1,75%0,98%1,75%0,98%
Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.3,00%1,69%3,00%1,69%2,75%1,55%
Finecobank S.p.A.Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία1,75%0,98%
Goldman Sachs Bank Europe SE3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Hamburg Commercial Bank AG2,75%1,55%2,07%1,16%1,82%1,02%
HASPA Finanzholding1,00%0,56%1,25%0,70%1,25%0,70%
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ*3,20%1,80%3,45%1,94%3,45%1,94%
HSBC Bank Malta p.l.c.32,25%1,27%2,25%1,27%Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία
HSBC Group in Continental Europe43,00%1,69%3,24%1,82%Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία
Ibercaja Banco, S.A.2,00%1,13%2,15%1,21%2,15%1,21%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo2,50%1,41%2,83%1,59%2,80%1,58%
ING Groep N.V.1,75%0,98%1,75%0,98%1,75%0,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A.1,50%0,84%1,79%1,01%1,72%0,97%
Investeringsmaatschappij Argenta NV1,75%0,98%1,50%0,84%1,50%0,84%
J.P. Morgan SE*3,25%1,83%2,75%1,55%2,75%1,55%
KBC Group NV1,75%0,98%1,86%1,05%1,86%1,05%
Kuntarahoitus Oyj2,25%1,27%2,00%1,13%2,00%1,13%
Kutxabank, S.A.1,20%0,68%1,20%0,68%1,20%0,68%
La Banque Postale2,00%1,13%2,00%1,13%2,00%1,13%
Landesbank Baden-Württemberg*1,75%0,98%1,83%1,03%1,83%1,03%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale1,75%0,98%1,75%0,98%2,00%1,13%
LP Group B.V.*Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία3,90%2,19%3,90%2,19%
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Luminor Holding AS2,00%1,13%2,20%1,24%2,20%1,24%
MDB Group Limited3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.1,25%0,70%1,58%0,89%1,68%0,94%
Morgan Stanley Europe Holding SE2,75%1,55%2,75%1,55%2,75%1,55%
Münchener Hypothekenbank eG1,50%0,84%1,75%0,98%1,75%0,98%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.3,00%1,69%3,00%1,69%3,00%1,69%
Nederlandse Waterschapsbank N.V.2,25%1,27%2,00%1,13%2,25%1,27%
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
Nordea Bank Abp1,75%0,98%1,75%0,98%1,60%0,90%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana2,75%1,55%2,60%1,46%2,40%1,35%
OP Osuuskunta2,25%1,27%2,25%1,27%2,25%1,27%
Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.3,25%1,83%3,00%1,69%3,00%1,69%
Quintet Private Bank (Europe) S.A.2,00%1,13%2,75%1,55%3,25%1,83%
Raiffeisen Bank International AG2,25%1,27%2,20%1,24%2,58%1,45%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen1,75%0,98%2,00%1,13%2,01%1,13%
RBC Investor Services Bank S.A.2,00%1,13%2,10%1,18%2,30%1,29%
RCI Banque SA2,00%1,13%2,01%1,13%2,01%1,13%
Sberbank Europe AG in Abwicklung53,25%1,83%3,25%1,83%Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία
SFIL S.A.0,75%0,42%0,75%0,42%0,75%0,42%
Société Générale S.A.1,75%0,98%2,12%1,19%2,14%1,20%
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG2,00%1,13%2,40%1,35%2,80%1,58%
Swedbank Baltics ASΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία1,80%1,01%
The Bank of New York Mellon SA2,00%1,13%2,00%1,13%2,10%1,18%
UBS Europe SE2,50%1,41%2,25%1,27%2,00%1,13%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company*3,50%1,97%3,60%2,03%3,60%2,03%
Unicaja Banco, S.A.1,75%0,98%Μη διαθέσιμα στοιχείαΜη διαθέσιμα στοιχεία2,25%1,27%
UniCredit S.p.A.1,75%0,98%1,75%0,98%2,00%1,13%
Volksbank Wien AG2,50%1,41%2,50%1,41%2,50%1,41%
Volkswagen Bank GmbH2,00%1,13%2,25%1,27%2,25%1,27%
  1. Δεν έχει ακόμη σταλεί στο ίδρυμα απόφαση σχετικά με το κεφάλαιο.
  2. Το ίδρυμα είναι υποκατάστημα και δεν αποστέλλεται σε αυτό απόφαση σχετικά με το κεφάλαιο.
  3. Το ίδρυμα είναι θυγατρική της HSBC Continental Europe από την 1η Φεβρουαρίου 2023.
  4. Σύμφωνα με τις αρχές του Οδηγού της ΕΚΤ για την εποπτική προσέγγιση όσον αφορά την ενοποίηση στον τραπεζικό κλάδο, η HSBC Continental Europe δεν είχε υπαχθεί στο τακτικό χρονοδιάγραμμα της SREP του 2022, καθώς είχε ξεκινήσει διαδικασία ενοποίησης. Μόλις εκδοθεί νέα απόφαση σχετικά με το κεφάλαιο για την HSBC Continental Europe, θα δημοσιευθεί η εφαρμοστέα απαίτηση του Πυλώνα 2. Μέχρι τότε, η HSBC Continental Europe εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στην προηγούμενη απόφαση SREP.
  5. Η ενοποιημένη περίμετρος προληπτικής εποπτείας, με την επιφύλαξη της απαίτησης P2R, δεν ισχύει πλέον. Ως εκ τούτου, το ίδρυμα δεν υπόκειται σε απαίτηση του Πυλώνα 2. 
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων