Menu

Mitä ovat tarkimmin valvottavat vähemmän merkittävät laitokset?

24.3.2016 (päivitetty 12.12.2018)

YVM-kehysasetuksen mukaan ”EKP:n on määriteltävä yleiset perusteet, joissa otetaan huomioon erityisesti asianomaisen vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön riskitilanne ja sen mahdollinen vaikutus kotimaiseen rahoitusjärjestelmään, jotta voidaan yksilöidä, mistä vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä on ilmoitettava mitäkin tietoja.” Pankkivalvonnan alusta asti on siis ollut selvää, että osa vähemmän merkittävistä pankeista tulee ottaa muita tarkempaan valvontaan.

Vähemmän merkittävä pankki voidaan luokitella tarkimmin valvottavaksi monista eri syistä, esimerkiksi jos pankin koko on hyvin lähellä merkittävän pankin rajaa. Kussakin pankkivalvontaan osallistuvassa maassa kolme suurinta vähemmän merkittävää pankkia on luokiteltava tarkimmin valvottaviksi. Myös pankin riskiprofiili ja merkitys kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta otetaan huomioon. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset arvioivat vähemmän merkittävien pankkien riskiprofiilit osana jatkuvaa valvontaa. Kaikkiin valvottaviin pankkeihin sovelletaan yhteisiä arviointimenetelmiä. Riskiprofiilin arvioinnissa otetaan huomioon useita tekijöitä, esimerkiksi pankin liiketoimintamalli, sisäinen hallinto ja riskienhallinta, pääomaan liittyvät riskit sekä likviditeetti- ja rahoitusriskit. Merkityksen arvioinnissa pyritään määrittämään vähemmän merkittävän pankin vaikutus kansallisen rahoitusjärjestelmän ja euroalueen kannalta. Sen vuoksi ei tarkastella pelkästään pankin kokoa (kokonaisvaroilla mitattuna), vaan myös sen sidonnaisuuksia rahoitusjärjestelmän laajuudelta.