Menu

Co jsou to „vysoce prioritní méně významné instituce“?

24. března 2016 (aktualizováno 12. prosince 2018)

Nařízení o rámci SSM stanoví, že „ECB vymezí obecná kritéria, která stanoví, které informace je třeba oznámit pro konkrétní méně významné dohlížené subjekty; při tom zohlední zejména rizikový stav a možný dopad na tuzemský finanční systém dotčeného méně významného dohlíženého subjektu.“ V tomto ohledu byla potřeba stanovit seznam vysoce prioritních institucí zjištěna od počátku SSM v listopadu 2014.

Méně významná instituce může být označena za „vysoce prioritní“ z různých důvodů. Pokud se blíží její klasifikace statusu významné instituce v důsledku její velikosti, pak je de facto považována za „vysoce prioritní“. Uplatňuje se také minimální počet tří vysoce prioritních méně významných institucí na každou zemi. Dále jsou při určování, zda je méně významná instituce vysoce prioritní, brány v potaz vnitřní rizikovost a dopad na ekonomiku země. Pokud jde o dimenzi vnitřní rizikovosti, vnitrostátní příslušné orgány provádějí posouzení rizik méně významných institucí v souvislosti s probíhající činností dohledu za použití společné metodiky SSM. Toto posouzení bere v potaz několik prvků, jako např.: obchodní model instituce, její způsob vnitřního řízení a řízení rizik, její kapitálová rizika a rizika ohrožující likviditu a financování. Posouzení dopadů méně významné instituce má za cíl vyhodnotit její dopad na domácí finanční systém a na SSM. Z tohoto důvodu je zvažována nejen velikost instituce (celková aktiva), ale také její propojenost se zbytkem finančního systému.