Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert geconsolideerde Gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen

9 januari 2019

  • Na openbare raadpleging omvat de gids nu ook Deel 2 met focus op de kapitaalvereisten en het programma van werkzaamheden, met inbegrip van bedrijfsplannen
  • De gids beoogt vergroting van de transparantie van en het inzicht in de procedure en criteria van de ECB voor de beoordeling van vergunningaanvragen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een geconsolideerde versie van de Gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen gepubliceerd. In deze juridisch niet bindende tekst is de eerste gids (gepubliceerd in maart 2018) samengevoegd met Deel 2, waarvoor de openbare raadpleging op 25 oktober 2018 afliep. De geconsolideerde gids is bedoeld als praktisch instrument ter ondersteuning van de bij het vergunningverleningsproces betrokken partijen en ter waarborging van een soepele en effectieve procedure en beoordeling.

Bij het verlenen van bankvergunningen vervult de ECB een poortwachtersfunctie. Zij zorgt ervoor dat alleen solide banken de markt kunnen betreden. De geconsolideerde gids bevordert een gelijk speelveld in het gehele eurogebied en vermindert het risico dat entiteiten de bancaire regelgeving en het bankentoezicht zullen omzeilen. Tevens bevordert de gids de kennis van en de transparantie rond de beoordelingscriteria en -procedures voor de oprichting van een kredietinstelling in het eurogebied. Deze criteria omvatten het kapitaalniveau van de instellingen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, het programma van werkzaamheden, de organisatiestructuur en de geschiktheid van de managers en belangrijke aandeelhouders. Er wordt niet één bepaald bedrijfsmodel voor banken aanbevolen.

De tekst is van toepassing op alle aanvragen voor een vergunning als kredietinstelling zoals bedoeld in de Verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR). Hiertoe behoren onder meer initiële aanvragen voor een vergunning als kredietinstelling, aanvragen van fintechbedrijven, vergunningen in het kader van fusies of overnames, aanvragen voor overbruggingsbanken en vergunningsuitbreidingen. De gids wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de laatste ontwikkelingen en in de praktijk opgedane ervaring.

De herziene gids is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Aangezien de ECB tijdens de openbare raadpleging voor Deel 2 geen commentaar heeft ontvangen, is er geen feedbackdocument gepubliceerd.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders