Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē norādījumu par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu konsolidēto versiju

2019. gada 9. janvārī

  • Norādījumos pēc sabiedriskās apspriešanas ietverta 2. daļa, kurā aplūkotas kapitāla pietiekamības prasības un darbības programma, t.sk. uzņēmējdarbības plāni.
  • Norādījumi uzlabos caurredzamību un izpratni par procedūrām un kritērijiem, ko ECB piemēro, novērtējot iesniegumus licences saņemšanai.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi norādījumu par iesniegumu licences saņemšanai novērtējumu konsolidēto versiju. Šajā dokumentā, kas nav juridiski saistošs, apvienots 2018. gada martā publicēto pirmo norādījumu teksts un 2. daļas teksts, kuras sabiedriskā apspriešana beidzās 2018. gada 25. oktobrī. Konsolidētie norādījumi uzskatāmi par praktisku rīku visu licences izsniegšanas procesā iesaistīto iestāžu atbalstam, un to mērķis ir nodrošināt raitu un efektīvu procedūru un novērtējumu.

Izsniedzot bankas darbības licences, ECB darbojas kā vārtu sargs, nodrošinot, lai tikai stabilas bankas varētu ienākt tirgū. Konsolidētie norādījumi veicina vienlīdzīgus darbības nosacījumus visā euro zonā un mazina risku, ka iestādes varētu apiet banku darbības regulējumu un uzraudzību. Tie arī veicina izpratni un uzlabo kredītiestādes dibināšanas vērtēšanas kritēriju un procesu caurredzamību euro zonā. Kritēriji ietver pieteikuma iesniedzējas bankas kapitāla līmeni, darbības programmu, organizatorisko struktūru un tās vadītāju un attiecīgo akcionāru piemērotību. Šajos norādījumos netiek atbalstīts kāds konkrēts banku uzņēmējdarbības modelis.

Tie attiecas uz visiem iesniegumiem piešķirt licenci kredītiestādes darbībai Kapitāla prasību regulas (CRR) izpratnē, t.sk. (bet ne tikai) sākotnējām atļaujām kredītiestādēm, FinTech uzņēmumu iesniegumiem, licencēšanu apvienošanās vai iegādes kontekstā, pagaidu banku iesniegumiem un atļauju pagarināšanu. Norādījumi tiks regulāri aktualizēti, atspoguļojot jaunas norises un pieredzi, kas iegūta praktiskajā darbībā.

Pārstrādātie norādījumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Tā kā 2. daļas sabiedriskās apspriešanas gaitā ECB netika iesniegts neviens komentārs, pārskats par atbildēm nav publicēts.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana