Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo suvestinę redakciją

2019 m. sausio 9 d.

  • Į vadovą įtraukta 2 dalis – joje pagrindinis dėmesys skiriamas kapitalo reikalavimams ir veiklos programai, įskaitant verslo planus. Prieš tai dėl šios dalies buvo surengtos viešos konsultacijos.
  • Vadovo paskirtis – didinti ECB taikomos paraiškų gauti licenciją vertinimo procedūros ir kriterijų skaidrumą ir padėti juos geriau suprasti.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo suvestinę redakciją. Ją sudaro vadovo tekstas, paskelbtas 2018 m. kovo mėn., ir 2 dalis, dėl kurios surengtos viešos konsultacijos baigtos 2018 m. spalio 25 d. Šis dokumentas nėra teisiškai privalomas. Vadovo suvestinė redakcija yra praktinė pagalbinė priemonė, skirta visiems, kas dalyvauja licencijų suteikimo procese, ir ja padedama užtikrinti, kad visa procedūra ir vertinimas vyktų sklandžiai ir veiksmingai.

Suteikdamas bankams licencijas ECB atlieka prevencinės kontrolės funkciją ir taip užtikrina, kad į rinką galėtų patekti tik patikimi bankai. Vadovo suvestinė redakcija padeda kurti vienodas veiklos sąlygas visoje euro zonoje ir sumažinti galimybę subjektams išvengti bankų reguliavimo ir priežiūros. Vadovas taip pat padeda skleisti informaciją apie kredito įstaigų steigimo euro zonoje vertinimo kriterijus bei procesus ir didinti šių kriterijų bei procesų skaidrumą. Tarp vertinimo kriterijų yra paraiškas teikiančių bankų kapitalo lygis, veiklos programa, organizacinė struktūra, taip pat vadovų ir tam tikrų akcininkų tinkamumas. Bankai nėra raginami laikytis kokio nors konkretaus verslo modelio.

Šis vadovas taikomas visoms paraiškoms gauti licenciją vykdyti kredito įstaigos, kaip apibrėžta Kapitalo reikalavimų reglamente (KRR), veiklą, įskaitant, bet ne tik, pirminius leidimus vykdyti kredito įstaigos veiklą, finansinių technologijų („fintech“) įmonių paraiškas, leidimus dėl susijungimų ar įsigijimų, paraiškas leisti steigti laikiną banką ir paraiškas išplėsti licenciją. Vadovas bus nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į pokyčius ir įgytą praktinę patirtį.

Papildytas vadovas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. Kadangi per viešas konsultacijas dėl 2 dalies ECB pastabų negavo, konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas neskelbiamas.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus