Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila konsolidirani Vodnik za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence

9. januar 2019

  • Po zaključenem javnem posvetovanju sedaj vodnik vključuje drugi del, ki obravnava kapitalske zahteve in poslovni načrt.
  • Namen vodnika je povečati transparentnost in razumevanje postopkov in kriterijev, ki jih ECB uporablja pri ocenjevanju prošenj za pridobitev bančne licence.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila konsolidirano verzijo Vodnika za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence. Besedilo, ki ni pravno zavezujoče, združuje vsebino prvega vodnika, ki je bil objavljen marca 2018, in vsebino drugega dela, v zvezi s katerim se je javno posvetovanje zaključilo 25. oktobra 2018. Konsolidirani vodnik je zamišljen kot praktično orodje, ki je v pomoč vsem udeleženim v procesu izdaje dovoljenja ter zagotavlja nemoten in učinkovit postopek in ocenjevanje.

Ko ECB banki odobri dovoljenje, deluje kot vratar, s čimer zagotavlja, da lahko na trg vstopijo samo zanesljive banke. Konsolidirani vodnik spodbuja enake konkurenčne pogoje v celotnem euroobmočju ter zmanjšuje tveganje, da bi subjekti zaobšli bančno regulacijo in nadzor. Spodbuja tudi poznavanje in povečuje transparentnost ocenjevalnih kriterijev in postopkov pri ustanavljanju kreditnih institucij v euroobmočju. Med te kriterije sodijo raven kapitala banke prosilke, njen poslovni načrt, organizacijska struktura ter primernost vodstvenega kadra in relevantnih delničarjev. Prednosti nima noben konkreten poslovni model banke.

Besedilo velja za vse prošnje za pridobitev licence z namenom postati kreditna institucija v smislu uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR), kar med drugim vključuje začetno dovoljenje kreditnim institucijam, prošnje finteh podjetij, dovoljenja v kontekstu združitev ali prevzemov, prošnje za ustanovitev premostitvene banke in razširitev licence. Vodnik se bo redno posodabljal v skladu z novimi dogajanji in v praksi pridobljenimi izkušnjami.

Revidirani vodnik je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Ker ECB med javnim posvetovanjem o drugem delu vodnika ni prejela nobenih pripomb, poročilo o odzivih na posvetovanje ni bilo objavljeno.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Esther Tejedor, tel. +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo