Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee lopullisen toimilupahakemusten arviointioppaan

9.1.2019

  • Lopulliseen arviointioppaaseen on sisällytetty myös erikseen laadittu osa 2, joka koskee pääomavaatimuksia ja liiketoimintasuunnitelmaa.
  • Opas lisää avoimuutta parantamalla tietoisuutta menettelyistä ja kriteereistä, joita EKP soveltaa toimilupahakemusten arvioinnissa.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut lopullisen toimilupahakemusten arviointioppaan. Lopulliseen oppaaseen sisältyvät sekä maaliskuussa 2018 julkaistu alkuperäinen arviointiopas että 25.10.2018 päättyneen julkisen kuulemisen pohjalta viimeistelty osa 2. Arviointiopas ei ole oikeudellisesti velvoittava asiakirja, vaan se on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi, jotta toimilupamenettely sujuisi mahdollisimman kitkattomasti kaikkien menettelyssä mukana olevien kannalta.

Toimilupaviranomaisena EKP varmistaa, että vain vakaat pankit voivat ryhtyä harjoittamaan pankkitoimintaa. Toimilupahakemusten arviointiopas auttaa tasapuolistamaan toimintaedellytyksiä koko EU:ssa ja vähentämään riskiä pankkitoiminnan sääntelyn ja valvonnan kiertämisestä. Se myös lisää avoimuutta parantamalla tietoisuutta euroalueelle perustettavien luottolaitosten toimilupahakemuksiin sovellettavista arviointimenettelyistä ja ‑kriteereistä. Arviointikriteerejä ovat muun muassa luvanhakijapankin pääoman määrä, toimintasuunnitelma, organisaatiorakenne sekä johdon ja merkittävien osakkaiden sopivuus. Mitään tiettyä pankkitoiminnan liiketoimintamallia ei aseteta etusijalle muihin nähden.

Arviointiopas koskee kaikkia toimilupamenettelyitä, joissa uusi yhteisö (esimerkiksi finanssiteknologiaa hyödyntävä ns. fintech-yritys tai muu yhteisö) hakee lupaa toimia vakavaraisuusasetuksessa tarkoitettuna luottolaitoksena. Lisäksi se koskee tilanteita, joissa toimilupaa tai sen laajennusta haetaan esimerkiksi yritysten sulautumis- tai ostotilanteessa tai omaisuudenhoitoyhtiön ominaisuudessa. Opasta päivitetään säännöllisesti olennaisen uuden kehityksen sekä käytännön toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta.

Opas on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla. Koska osaa 2 koskevassa kuulemismenettelyssä ei saatu yhtään kommenttia, kuulemisesta ei myöskään julkaista palauteyhteenvetoa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 69 1344 95596.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä