Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει ενοποιημένο οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης

9 Ιανουαρίου 2019

  • Ο οδηγός περιλαμβάνει πλέον Β΄ Μέρος το οποίο επικεντρώνεται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις και στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχεδίων, έπειτα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.
  • Σκοπός του οδηγού είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και η κατανόηση των διαδικασιών και των κριτηρίων της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα ενοποιημένη έκδοση του οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης. Το κείμενο αυτό, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, συνδυάζει το περιεχόμενο του πρώτου οδηγού που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2018 και του Β΄ Μέρους, για το οποίο η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018. Ο ενοποιημένος οδηγός έχει ως σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη όσων συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης και για τη διασφάλιση μιας ομαλής και αποτελεσματικής διαδικασίας και αξιολόγησης.

Όταν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε τράπεζες, η ΕΚΤ ενεργεί ως ρυθμιστής της εισόδου στην αγορά προκειμένου να διασφαλίζει ότι μόνο εύρωστες τράπεζες μπορούν να εισέρχονται στην αγορά. Ο ενοποιημένος οδηγός προάγει ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και μειώνει τον κίνδυνο οι οντότητες να παρακάμπτουν την τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία. Προάγει επίσης την εξοικείωση με τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης για τη σύσταση πιστωτικού ιδρύματος εντός της ζώνης του ευρώ και ενισχύει τη διαφάνειά τους. Τα κριτήρια αυτά αφορούν μεταξύ άλλων τα κεφαλαιακά επίπεδα, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και την οργανωτική δομή των αιτουσών τραπεζών, καθώς και την καταλληλότητα των διευθυντικών τους στελεχών και των αρμόδιων μετόχων. Δεν προβάλλεται κάποιο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Το κείμενο εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις αδειοδότησης για την ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος υπό την έννοια του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR), περιλαμβάνοντας -χωρίς να περιορίζεται σε αυτές- αρχικές άδειες για πιστωτικά ιδρύματα, αιτήσεις από εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, άδειες στο πλαίσιο συγχωνεύσεων ή εξαγορών, αιτήσεις μεταβατικών τραπεζών και επεκτάσεις αδειών. Ο οδηγός θα επικαιροποιείται τακτικά ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις και η εμπειρία που αποκτάται στην πράξη.

Ο αναθεωρημένος οδηγός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Καθώς η ΕΚΤ δεν έλαβε σχόλια στη διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για το Β΄ Μέρος, δεν δημοσιεύθηκε έγγραφο παρατηρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Esther Tejedor, τηλ.: +49 69 1344 95596.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων