Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab tegevusloataotluste hindamise konsolideeritud juhendi

9. jaanuar 2019

  • Juhend sisaldab nüüd avaliku konsultatsiooni läbinud 2. osa, mis käsitleb kapitalinõudeid ja tegevuskava, sealhulgas äriplaane.
  • Juhendi eesmärk on muuta EKP kohaldatavad tegevusloataotluste hindamise menetlused ja kriteeriumid läbipaistvamaks ja paremini mõistetavaks.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna tegevusloataotluste hindamise juhendi konsolideeritud versiooni. Juhend ei ole õiguslikult siduv. Konsolideeritud versioon hõlmab 2018. aasta märtsis avaldatud esimest juhendit ja 2. osa, mida käsitlev avalik konsultatsioon lõppes 25. oktoobril 2018. Konsolideeritud juhend on mõeldud praktilise abivahendina, mis toetab tegevusloa andmise menetluses osalejaid ning tagab sujuva ja tõhusa menetluse ja hindamise.

EKP täidab pankadele tegevuslubade andmisel kontrollifunktsiooni, et kindlustada vaid elujõuliste pankade sisenemine turule. Konsolideeritud juhend edendab võrdset kohtlemist kogu euroalal ning vähendab panganduseeskirjadest ja -järelevalvest kõrvalehoidmise ohtu. Samuti tõstab see teadlikkust euroalal krediidiasutuse asutamisel rakendatavatest hindamiskriteeriumitest ja -protsessidest ning suurendab nende läbipaistvust. Need kriteeriumid hõlmavad tegevusluba taotlevate pankade kapitali taset, tegevuskava, organisatsioonilist struktuuri ning juhtide ja asjaomaste aktsionäride sobivust. Ärimudelitega seoses eelistusi ega soovitusi ei esitata.

Juhend kehtib kõigi kapitalinõuete määruses sätestatud krediidiasutuste tegevusloataotluste kohta, sealhulgas (kuid mitte ainult) krediidiasutuste esmakordsete tegevusloataotluste, fintech-ettevõtete taotluste, ühinemiste või omandamistega seotud taotluste, sildpankade taotluste ja tegevuslubade laiendamise kohta. Juhendit ajakohastatakse korrapäraselt, et kajastada uusi arengusuundi ja praktikas omandatud kogemusi.

Täiendatud juhend on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Tagasiside aruannet ei avaldata, sest EKP-le ei esitatud 2. osa käsitlenud avaliku konsultatsiooni käigus ühtegi märkust.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine