Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB-Bankentoezicht voert gevoeligheidsanalyse uit, speciaal gericht op de effecten van renteveranderingen

28 februari 2017
  • De analyse richt zich vooral op de effecten van renteveranderingen en hanteert daarbij de normen die het Bazels Comité voor Bankentoezicht in 2016 heeft geformuleerd
  • De uitkomsten worden gebruikt bij de SREP (Supervisory Review and Evaluation Process – procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie)
  • De uitkomsten zullen naar verwachting niet tot verandering van de totale kapitaaleis leiden

In het kader van de SREP is de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag een gevoeligheidsanalyse van het bankenboek gestart bij de banken waarop zij direct toezicht houdt. De nadruk ligt daarbij op renteveranderingen. Deze stresstest moet de ECB voldoende informatie opleveren om inzicht te krijgen in de gevoeligheid voor hypothetische renteveranderingen, zowel van de activa en passiva in het bankenboek als van de nettorentebaten. Veranderingen in de totale kapitaaleis (de wettelijke kapitaalvereisten en de aanbevolen buffer) worden, als er verder niets verandert, niet voorzien.

ECB-Bankentoezicht past zes hypothetische renteschokken toe, die door het Bazels Comité voor Bankentoezicht zijn beschreven in de in april 2016 gepubliceerde normen "Standards – interest rate risk in the banking book". De schokscenario's simuleren diverse veranderingen in de hoogte en vorm van de rentecurve en verschaffen toezichthouders informatie over de eventuele veranderingen in de economische waarde van activa en de verwachte nettorentebaten als gevolg van deze schokken. De schokken vormen geen realistische prognoses van de renteontwikkeling in het eurogebied.

De uitkomsten van de stresstest worden in het kader van de SREP besproken. De kapitaaleis, met name P2G (Pillar 2 guidance – Pijler 2-aanbevelingen), in het SREP-besluit voor 2017 wordt niet bepaald op grond van de kwantitatieve resultaten van deze stresstest, maar wordt veeleer ingegeven door de relatieve kwetsbaarheid van de banken voor de verschillende renteschokken die in de stresstest zijn toegepast.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders