Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB banku uzraudzības funkcija veic jutīguma analīzi, kas vērsta uz procentu likmju pārmaiņu ietekmi

2017. gada 28. februārī
  • Galvenā uzmanība tiek vērsta uz procentu likmju pārmaiņu ietekmi, izmantojot Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 2016. gadā noteiktos standartus.
  • Analīzes rezultāti nodrošinās datus uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesam (UPNP).
  • Šīs pārbaudes rezultātā nav gaidāmas kopējā kapitāla pieprasījuma pārmaiņas.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien ikgadējā uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (UPNP) ietvaros uzsāka tieši uzraudzīto banku netirdzniecības portfeļu jutīguma analīzi, galveno uzmanību pievēršot procentu likmju pārmaiņām. Šā stresa testa mērķis ir nodrošināt ECB pietiekamu informāciju, lai izprastu netirdzniecības portfeļos ietverto aktīvu un pasīvu un neto procentu ieņēmumu procentu likmju jutīgumu pret hipotētiskām procentu likmju pārmaiņām. Visiem pārējiem nosacījumiem saglabājoties nemainīgiem, nav gaidāmas banku kopējā kapitāla pieprasījuma – prasību un norāžu – pārmaiņas.

ECB banku uzraugi piemēros sešus hipotētiskus procentu likmju šokus atbilstoši Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 2016. gada aprīlī publicētajā dokumentā Standards – Interest rate risk in the banking book ("Standarti – netirdzniecības portfeļa procentu likmju risks") noteiktajiem standartiem. Šie šoku scenāriji ietver dažādas procentu likmju līknes līmeņa un formas pārmaiņas, sniedzot uzraugiem informāciju par kapitāla ekonomiskās vērtības un neto procentu ieņēmumu aplēšu pārmaiņām, kādas gaidāmas pēc katra no šokiem. Šie šoki neatspoguļo euro zonas reālās procentu likmju norišu prognozes.

Pārbaudes rezultāti tiks aplūkoti UPNP kontekstā. Uzraudzības kapitāla pieprasījumu (galvenokārt 2. pīlāra norādes) 2017. gada UPNP lēmumā nenoteiks, balstoties uz šīs pārbaudes kvantitatīvajiem rezultātiem, bet tā noteikšanai izmantos informāciju par banku relatīvo ievainojamību pret testā piemērotajiem dažādajiem procentu likmju šokiem.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana