Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP suorittaa herkkyysanalyysin korkomuutosten vaikutuksista valvomiinsa pankkeihin

28.2.2017
  • Herkkyysanalyysissa tarkastellaan korkomuutosten vaikutusta pankkeihin Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 2016 antaman standardin pohjalta.
  • Analyysin tulokset otetaan huomioon valvojan arviointiprosessissa.
  • Analyysin tulosten ei odoteta aiheuttavan muutoksia pankkien kokonaispääomavaatimuksiin.

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnisti tänään herkkyysanalyysin, jossa tarkastellaan EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien altistumista rahoitustoiminnan korkoriskille. Osana vuotuista valvojan arviointiprosessia toteutettava herkkyysanalyysi on stressitesti, jonka avulla EKP pyrkii saamaan riittävän kattavan kuvan siitä, miten haitallisesti korkomuutokset vaikuttaisivat pankkien rahoitustaseen saamisiin ja velkoihin sekä niiden korkokatteeseen. Analyysin tulosten ei odoteta aiheuttavan muutoksia pankkien kokonaispääomavaatimuksiin (eli varsinaisiin pääomavaatimuksiin ja pääomaohjeistukseen), jos kaikki muut tekijät pysyvät muuttumattomina.

EKP käyttää herkkyysanalyysissa kuutta korkosokkiskenaariota Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 2016 antamien rahoitustoiminnan korkoriskiä koskevien standardien (Standards – Interest rate risk in the banking book) mukaisesti. Skenaarioiden avulla pankkivalvojat keräävät tietoa siitä, miten erilaiset korkotason ja korkokäyrän muodon muutokset vaikuttaisivat pankkien oman pääoman taloudelliseen arvoon ja korkokatteeseen. Skenaariot ovat hypoteettisia, eikä niitä tule pitää realistisina arvioina euroalueen tulevasta korkokehityksestä.

Analyysin tulokset otetaan huomioon valvojan arviointiprosessissa. Vuoden 2017 valvonta-arviopäätöksen pääomavaatimukset (lähinnä pilarin 2 mukainen pääomaohjeistus) eivät määräydy suoraan analyysin määrällisten tulosten perusteella, mutta niissä otetaan huomioon kunkin pankin suhteellinen alttius skenaarioiden korkosokeille.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä