Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP pangandusjärelevalve avaldab 2016. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi tulemused ning soovitused dividendi jaotamise ja muutuvtasu põhimõtete kohta 2017. aastaks

15. detsember 2016
  • Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) 2016. aasta tulemused näitavad, et kapitalinõuded püsivad 2017. aastal üldjoontes stabiilsena; muutused üksikute pankade tasandil kajastavad muutusi nende riskiprofiilis.
  • SREPi raames kehtestas EKP ühtlasi likviidsuse ja juhtimisega seotud kvalitatiivseid meetmeid.
  • Soovitused dividendi jaotamise ja muutuvtasu põhimõtete kohta 2017. aastaks kajastavad 2016. aastal rakendatud lähenemisviisi.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna teist korda teostatud SREPi tulemused 2016. aasta kohta. 2017. aastal jäävad otsese järelevalve alla kuuluvate pankade agregeeritud kapitalinõuded 2016. aastaga võrreldes samale tasemele, moodustades ligikaudu 10% (keskmises ja mediaanväärtuses) esimese taseme põhiomavahenditest. Esimese taseme põhiomavahendid on panga kõrgeima kvaliteediga kapital, mis koosneb peamiselt lihtaktsiatest ja mõõdab panga kapitali tugevust.

EKP järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy sõnul näitab järelevalvealase läbivaatamise tsükkel, et Euroopa pangandusjärelevalve muudab pangad turvalisemaks. Nouy lisas, et ühiseid meetodeid kasutades saab selle protsessi raames anda igale järelevalve alla kuuluvale pangale kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid suuniseid, tagades samal ajal võrdsed tingimused Euroopas.

Lisaks kapitalinõuetele kehtestas EKP SREPi raames ka likviidsusmeetmeid. Seda tehti juhul, kui pangad toetusid liigselt lühiajalisele hulgirahastamisele või kui tagatise juhtimisega seotud riskide haldamine ei olnud asjakohane.

Likviidsusmeetmetena kehtestati pankadele miinimumnõudest kõrgemad likviidsuskattekordajad ja mõnel juhul määrati kindlaks hoitavate likviidsete varade miinimumsumma. Ühtlasi kehtestas EKP kvalitatiivseid meetmeid nõrga juhtimisega seotud probleemide lahendamiseks.

Ajakohastatud soovitused dividendi jaotamise ja tasu maksmise põhimõtete kohta

Ühtlasi avaldas EKP ajakohastatud soovitused dividendi jaotamise põhimõtete ja tasu maksmise põhimõtete kohta, mis võetakse vastu 2017. aastal ja kehtivad 2016. majandusaasta kohta. Mõlema soovituse puhul järgib EKP oma üldist seisukohta, kuid võtab arvesse regulatiivset muudatust, mille kohaselt tuleb järelevalveasutustel eristada 2. samba kapitali liike, mida pangad peavad hoidma.

EKP eeldab, et pangad rakendavad tasu maksmise ja dividendi jaotamise põhimõtetega seotud otsuste tegemisel usaldatavusnõuetele vastavat ja ennetavat lähenemisviisi, mis võimaldab neil täita kõiki kapitalinõudeid, sealhulgas SREPi tulemustest lähtuvaid nõudeid.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321).

Märkus.

  • Järelevalvealased kapitalinõuded põhinevad iga panga individuaalsel riskiprofiilil.
  • 1. samba näol on tegu pankadele kehtestatud miinimumkapitalinõuetega.
  • 2. sambana hoitav kapital sõltub panga riskiprofiilist, riskijuhtimisest ja kapitali planeerimisest.
  • 2016. aasta SREPi käigus tuli esimest korda eristada 2. samba nõudeid ja 2. samba soovituslikke nõudeid.
  • 2. samba nõuded on siduvad ja nende rikkumine võib pankade jaoks kaasa tuua õiguslikud tagajärjed.
  • 2. samba soovituslike nõuete täitmata jätmisega ei kaasne automaatselt õiguslikud meetmed. EKP eeldab siiski, et pangad täidavad 2. samba soovituslikke nõudeid.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine