Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Bančni nadzor v ECB je objavil ugotovitve procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) 2016 ter priporočila o dividendah in variabilnih prejemkih za leto 2017

15. december 2016
  • Ugotovitve SREP 2016 kažejo, da bo zahtevani kapital za leto 2017 večinoma nespremenjen, spremenjene ravni v posameznih bankah pa so posledica spremenjenih profilov tveganosti.
  • ECB je v okviru SREP naložila tudi kvalitativne ukrepe, povezane z likvidnostjo in upravljanjem.
  • Priporočila o razdelitvi dividend in variabilnih prejemkih za leto 2017 temeljijo na pristopu iz leta 2016.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila ugotovitve drugega procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP), ki ga je opravila leta 2016. Skupni zahtevani kapital za leto 2017 za neposredno nadzorovane banke je primerljiv s tistim za leto 2016, in sicer njegova povprečna in srednja raven znašata približno 10% navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1). CET1 je najbolj kakovostni kapital vsake banke, večinoma sestavljen iz navadnih delnic, s katerim se meri kapitalska moč banke.

»Tokratni cikel nadzorniških pregledov kaže, da naše banke zaradi evropskega bančnega nadzora postajajo varnejše. Ker uporabljamo enotno metodologijo, lahko vsaki posamezni banki, ki jo nadzorujemo, damo kvantitativne in kvalitativne napotke, pri tem pa zagotavljamo tudi enake pogoje in možnosti v celi Evropi,« je dejala Daniele Nouy, predsednica Nadzornega odbora ECB.

Poleg kapitalskih zahtev je ECB v okviru SREP bankam naložila tudi likvidnostne ukrepe. To je storila pri tistih bankah, ki so se preveč zanašale na grosistične vire kratkoročnega financiranja oziroma so neustrezno upravljale tveganja, povezana z upravljanjem zavarovanja.

Tako je ECB v okviru likvidnostnih zahtev od bank zahtevala, da imajo količnik likvidnostnega kritja, višji od predpisane najnižje vrednosti, v nekaterih primerih pa je predpisala konkretne najnižje zneske likvidnih sredstev. ECB je naložila tudi kvalitativne ukrepe za izboljšanje šibkega upravljanja.

Posodobljena priporočila o razdelitvi dividend in politiki prejemkov

ECB je ločeno objavila tudi posodobljena priporočila o politiki razdelitve dividend in politiki prejemkov, ki bosta za poslovno leto 2016 sprejeti v letu 2017. Čeprav ECB v obeh primerih ohranja splošno stališče, vseeno upošteva tudi spremenjene predpise, po katerih mora nadzornik po novem razlikovati med različnimi vrstami kapitala po drugem stebru, ki ga mora imeti vsaka banka.

ECB od bank pričakuje, da bodo pri sprejemanju politik prejemkov in razdelitve dividend preudarne in usmerjene v prihodnost, saj bodo le tako lahko izpolnile vse kapitalske zahteve, vključno s tistimi, ki temeljijo na ugotovitvah SREP.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321

Opombe:

  • Zahtevani kapital temelji na profilu tveganosti vsake posamezne banke.
  • Prvi steber določa minimalno raven kapitala, ki ga mora banka vzdrževati po zakonu.
  • Drugi steber se nanaša na kapital, za katerega nadzornik zahteva, da ga banka vzdržuje glede na svoj profil tveganosti, upravljanje tveganj in kapitalsko načrtovanje.
  • V procesu SREP za leto 2016 so morali nadzorniki prvič razlikovati med zahtevami iz drugega stebra in napotki iz drugega stebra.
  • Zahteve iz drugega stebra so zavezujoče, njihovo neizpolnjevanje pa ima lahko za banko neposredne pravne posledice.
  • Neupoštevanje napotkov iz drugega stebra ne sproži avtomatsko tudi sodnega postopka. ECB vseeno pričakuje, da bodo banke upoštevale tudi napotke iz drugega stebra.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo