Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB lanceert raadpleging over gids voor de beoordeling van bestuursleden

14 november 2016
  • De ECB licht de criteria en procedures toe die ze als toezichthouder hanteert bij het bepalen van de geschiktheid van leden van bankbesturen
  • De ECB publiceert ontwerpgids voor openbare raadpleging
  • Raadplegingsperiode start vandaag en eindigt op 20 januari 2017

De Europese Centrale Bank (ECB) lanceert vandaag een openbare raadpleging over een ontwerpgids voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid. In de gids wordt toegelicht hoe ECB-Bankentoezicht de kwalificaties, competenties en betrouwbaarheid van een kandidaat beoordeelt voor een functie in het bestuur van een bank, bijvoorbeeld als CEO of niet-uitvoerend bestuurder (commissaris).

De kwaliteit van het hoogste management van banken is cruciaal voor de stabiliteit van een financiële instelling en de gehele banksector. Het is de verantwoordelijkheid van de ECB ervoor te zorgen dat de banken de regels naleven die moeten waarborgen dat ze goed worden bestuurd.

ECB-Bankentoezicht past bij de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid het relevante Unierecht toe en de omzetting daarvan in de nationale wetgeving van de 19 landen van het eurogebied. Voor zover het Unierecht de lidstaten de ruimte geeft om te bepalen hoe de Europese wetgeving omgezet wordt, kunnen er nationale verschillen blijven bestaan.

Zowel de nationale bevoegde autoriteiten als de ECB zijn betrokken bij de beoordeling. De gids bouwt voort op de ontwerprichtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA) op grond van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU hebben uitgebracht. De EBA heeft de richtsnoeren op 28 oktober ter raadpleging gepubliceerd.

Bij de afronding van de gids zal met de uitkomst van deze consultatie, die vandaag begint en op 20 januari 2017 eindigt, rekening worden gehouden. De relevante documenten, die bestaan uit de ontwerpgids en veelgestelde vragen, zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Als onderdeel van deze raadpleging houdt de ECB op 13 januari 2017 een openbare hoorzitting op haar kantoor in Frankfurt am Main. De hoorzitting zal live via een webcast op de website van ECB-Bankentoezicht worden uitgezonden. Op deze website vindt u ook informatie over aanmelding voor de openbare hoorzitting en over de wijze waarop commentaren kunnen worden ingediend. Na de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren publiceren, samen met een feedbackdocument en een analyse van de commentaren.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders