Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda konsultacijas dėl bankų valdybų narių vertinimo vadovo

2016 m. lapkričio 14 d.
  • ECB aiškina priežiūros kriterijus ir procedūras, taikomus vertinant bankų valdybų narių tinkamumą eiti pareigas.
  • ECB skelbia vadovo projektą viešoms konsultacijoms.
  • Konsultacijos pradedamos šiandien ir truks iki 2017 m. sausio 20 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) pradeda viešas konsultacijas dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto. Vadove aiškinama, kaip ECB Bankų priežiūra vertina kandidatų į bankų valdybų narių, pavyzdžiui, generalinių direktorių ar priežiūros valdybos narių, pareigas kvalifikaciją, gebėjimus ir tinkamumą.

Aukščiausių banko valdymo organų narių tinkamumas yra viena svarbiausių finansų įstaigos ir visos bankų sistemos stabilumo sąlygų. ECB vaidmuo šiuo klausimu – siekti, kad bankai laikytųsi gerą bendrąjį bankų vidaus valdymą užtikrinančių taisyklių.

Vertindama kompetenciją ir tinkamumą ECB Bankų priežiūra vadovaujasi atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais ir nacionalinės teisės aktais, kuriais jie perkelti į 19 euro zonos šalių nacionalinę teisę. Kai Europos Sąjungos teisės akte paliekama laisvės valstybėms narėms pačioms nuspręsti, kaip jis bus perkeltas į nacionalinę teisę, įvairiose šalyse gali būti tebetaikoma skirtinga praktika.

Tinkamumo vertinimus atlieka ir ECB, ir nacionalinės kompetentingos institucijos. Vadovas parengtas vadovaujantis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą 2014/65/ES projektu. Spalio 28 d. šių gairių projektą EBI pateikė konsultacijoms.

Į ECB konsultacijų, prasidedančių šiandien ir vyksiančių iki 2017 m. sausio 20 d., rezultatus bus atsižvelgta rengiant galutinę vadovo versiją. Konsultacijų dokumentai, t. y. vadovo projektas ir dažniausiai užduodami klausimai, skelbiami ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje.

Vykdydamas konsultacijas ECB savo patalpose Frankfurte prie Maino 2017 m. sausio 13 d. surengs viešą svarstymą. Viešas svarstymas bus tiesiogiai transliuojamas per ECB Bankų priežiūros interneto svetainę. Joje taip pat pateikiama išsamesnės informacijos apie tai, kaip užsiregistruoti į viešą svarstymą ir pateikti pastabas. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas, konsultacijų rezultatus apibendrinantį pareiškimą ir pastabų vertinimą.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui tel. +49 69 1344 6925.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus