Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB uzsāk apspriešanu par norādījumiem attiecībā uz valdes locekļu novērtējumu

2016. gada 14. novembrī
  • ECB skaidro uzraudzības kritērijus un procedūras banku valdes locekļu piemērotības noteikšanai.
  • ECB publicē norādījumu projektu sabiedriskai apspriešanai.
  • Apspriešanas periods ilgst no šodienas līdz 2017. gada 20. janvārim.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsāk sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz norādījumu par atbilstības un piemērotības novērtējumu projektu. Norādījumos skaidrots, kā ECB banku uzraudzības jomā vērtē bankas valdes locekļa, piemēram, izpilddirektora vai uzraudzības valdes locekļa, amata kandidāta kvalifikāciju, prasmes un atbilstošu reputāciju.

Banku augstākā līmeņa vadības kvalitāte ir būtiska finanšu iestādes un visas banku sistēmas stabilitātei. ECB uzdevums ir gādāt, lai bankas ievērotu noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt banku labu pārvaldību.

ECB banku uzraudzības jomā, veicot atbilstības un piemērotības novērtējumu, tiek piemēroti attiecīgie Savienības tiesību akti un 19 euro zonas valstu tiesību akti, kas transponē šīs Savienības normas. Gadījumos, kad Savienības tiesību akti ļauj dalībvalstīm noteikt, kā tie tiks transponēti, iespējamas turpmākas valstu atšķirības.

Novērtējumā iesaistītas gan valstu kompetentās iestādes, gan ECB. Norādījumu pamatā ir pamatnostādnes par vadības struktūru locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu atbilstoši Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un Eiropas Banku iestādes Direktīvai 2013/36/ES un Direktīvai 2014/65/ES, projekts, ko EBI publicēja apspriešanai 28. oktobrī.

Šīs apspriešanas, kas ilgst no šodienas līdz 2017. gada 20. janvārim, rezultāts tiks ņemts vērā, izstrādājot norādījumu galīgo versiju. Attiecīgie dokumenti, kas ietver norādījumu projektu un bieži uzdotos jautājumus, pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

2017. gada 13. janvārī ECB telpās Frankfurtē pie Mainas tiks rīkota atklāta sēde šīs apspriešanas ietvaros. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē būs iespējams sekot sēdes gaitai tiešraidē. Interneta vietnē atrodama arī informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus. Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par atbildēm un komentāru novērtējumu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana