Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen soveltuvuusarviointioppaasta

14.11.2016
  • Soveltuvuusarviointioppaassa esitetään pankkien ylimmän hallintoelimen jäsenten soveltuvuuden arvioinnissa käytettävät kriteerit ja menettelyt.
  • Opasluonnos julkaistaan tänään kommentoitavaksi.
  • Kommentteja voi esittää 20.1.2017 asti.

Euroopan keskuspankki julkaisee tänään kommentoitavaksi luonnoksen soveltuvuusarviointioppaaksi. Oppaassa esitetään, miten EKP pankkivalvojana arvioi pankkien ylimpään hallintoelimeen – esimerkiksi toimitusjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi – nimitettävien henkilöiden soveltuvuuden tehtävään.

Ylimmän johdon laatu on ratkaisevan tärkeää sekä kunkin pankin että koko pankkijärjestelmän vakauden kannalta. EKP:n tehtävänä on huolehtia siitä, että pankit noudattavat sääntöjä, joilla varmistetaan hyvän hallintotavan toteutuminen pankeissa.

EKP noudattaa soveltuvuusarvioinneissa asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä sekä kunkin euroalueen maan kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä. Koska jäsenvaltioilla on tämän EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa jonkin verran joustoa, maiden välillä voi jatkossakin olla eroja. Arviointiprosessissa ovat mukana sekä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset että EKP.

Soveltuvuusarviointioppaan laadinnassa on tukeuduttu luonnokseen Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) yhteisiksi ohjeiksi direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU mukaisesta ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden soveltuvuuden arvioinnista. EPV julkaisi ohjeluonnoksen kommentoitavaksi 28.10.2016.

EKP:n soveltuvuusarviointiopasta koskeva kuulemismenettely käynnistyy tänään, ja opasluonnosta voi kommentoida 20.1.2017 asti. Opas viimeistellään saatujen kommenttien pohjalta. Opasluonnos ja sitä koskevia kysymyksiä ja vastauksia on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Osana kuulemisprosessia EKP järjestää opasluonnoksesta kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa. Tilaisuus pidetään 13.1.2017, ja sitä voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla ovat myös ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumiseen ja opasluonnoksen kommentointiin. Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit, niistä laaditun palauteyhteenvedon sekä arvion kommenteista.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä