Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja posvetovanje o vodniku za ocenjevanje članov upravljalnih organov

14. november 2016
  • ECB pojasnjuje nadzorniška merila in postopke za določanje primernosti članov upravljalnih organov v bankah.
  • Za namene posvetovanja z javnostjo je ECB objavila osnutek vodnika.
  • Obdobje posvetovanja traja od danes do 20. januarja 2017.

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o osnutku vodnika za ocenjevanje sposobnosti in primernosti. Vodnik pojasnjuje, kako bančni nadzor v ECB ocenjuje kvalifikacije, veščine in primernost kandidata za položaj v upravljalnem organu banke, npr. kandidata za glavnega izvršnega direktorja ali člana nadzornega sveta.

Kakovost najvišjega vodstva v bankah je ključna za stabilnost finančne institucije in bančnega sistema kot celote. ECB ima vlogo skrbeti, da banke spoštujejo pravila, ki zagotavljajo dobro upravljanje bank.

Pri ocenjevanju sposobnosti in primernosti bančni nadzor v ECB uporablja relevantne pravne akte Unije, ki so preneseni tudi v nacionalno pravo 19 držav euroobmočja. Na mestih, kjer pravo Unije državam članicam dopušča določeno mero svobode glede načina prenosa v nacionalno pravo, lahko še naprej obstajajo razlike med državami.

Pri ocenjevanju sodelujejo tako pristojni nacionalni organi kot tudi ECB. Vodnik temelji na osnutku smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU. Pripravila sta ga Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski bančni organ, ki ga je 28. oktobra objavil za namene posvetovanja.

Izsledki posvetovanja ECB, ki se začenja danes in bo trajalo do 20. januarja 2017, bodo upoštevani pri končni različici vodnika. Dokumenta, ki sta predmet posvetovanja, tj. osnutek vodnika in pogosta vprašanja, sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

ECB bo 13. januarja 2017 v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni pripravila tudi javno obravnavo. Spletni prenos obravnave bo potekal v živo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Na istem spletnem mestu so na voljo tudi navodila za prijavo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb. ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje in oceno pripomb.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo