Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB håller ett offentligt samråd om bedömning av styrelseledamöter

14 november 2016
  • ECB förklarar tillsynskriterier och -förfaranden för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter i banker
  • ECB publicerar ett utkast till vägledning för offentligt samråd
  • Samrådsperioden inleds idag och pågår fram till den 20 januari 2017

Europeiska centralbanken (ECB) inleder idag ett offentligt samråd om ett utkast till vägledning för lämplighetsbedömningar. I denna förklaras hur ECB:s banktillsyn utvärderar en sökandes kvalifikationer, kunnande och ställning för en befattning i en banks styrelse, t.ex. som verkställande direktör eller ledamot i ledningsorganet.

Att bankens högsta ledning håller hög kompetens är avgörande både för ett finansinstituts stabilitet och för banksystemet som helhet. Det är ECB:s uppgift att säkerställa att bankerna uppfyller de regler som ska säkerställa att bankerna har god styrning.

I sina lämplighetsbedömningar tillämpar ECB:s banktillsyn gällande unionsrätt och dess införlivande i den nationella lagstiftningen i de 19 euroländerna. I de fall unionsrätten ger utrymme för medlemsstater att besluta om hur den ska införlivas kan det finnas nationella skillnader.

Både den nationella behöriga myndigheten och ECB är involverade i bedömningen. Vägledningen bygger på utkasten till riktlinjerna för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU samt direktiv 2014/65/EU av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA), som publicerades för offentligt samråd den 28 oktober.

Resultatet av detta samråd, som inleds idag och löper fram till den 20 januari 2017, kommer att att beaktas när vägledningen färdigställs. Relevanta handlingar, bestående av utkastet till vägledning och Vanliga frågor, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Inom ramen för samrådet kommer ECB att hålla en offentlig utfrågning den 13 januari 2017 i sitt huvudkontor i Frankfurt am Main. Utfrågningen kommer att visas i direktsändning på ECB:s webbplats för banktillsyn. Information om anmälan till utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer finns också på webbplatsen. Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med ett uppföljningsyttrande samt en utvärdering av kommentarerna.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning