Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab konsultatsiooni juhtorgani liikmete sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi kohta

14. november 2016
  • EKP selgitab järelevalvekriteeriumeid ja -menetlusi, mida rakendatakse pankade juhtorganite liikmete sobivuse hindamisel.
  • EKP avaldab juhendi eelnõu üldsusega konsulteerimiseks.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 20. jaanuaril 2017.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi eelnõu kohta. Juhendis selgitatakse, kuidas EKP pangandusjärelevalve hindab panga juhtorgani liikme (nt tegevjuhi või järelevalvenõukogu liikme) kandidaadi kvalifikatsiooni, oskusi ja nõuetele vastavust.

Pankade tippjuhtimise kõrge kvaliteet on otsustava tähtsusega finantseerimisasutuste ja kogu pangandussüsteemi stabiilsuse tagamisel. EKP ülesanne on tagada, et pangad täidaksid eeskirju, mille eesmärk on kindlustada pankade tõhus juhtimine.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel kohaldab EKP pangandusjärelevalve Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte eeldades, et need on üle võetud euroala 19 riigi õigusesse. Kui liidu õigus jätab liikmesriikidele liidu õiguse ülevõtmisel otsustusruumi, võivad riikide õigusaktide sätetes säilida erinevused.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel osalevad nii riiklikud pädevad asutused kui ka EKP. Juhend põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste eelnõul juhtkonna liikmete ja muude võtmeisikute sobivuse hindamise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile 2014/65/EL. Euroopa Pangandusjärelevalve avaldas suuniste eelnõu avalikuks konsultatsiooniks 28. oktoobril 2016.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise juhendi lõplikul vormistamisel võetakse arvesse täna alanud ja kuni 2017. aasta 20. jaanuarini vältava konsultatsiooni tulemusi. Asjassepuutuvad dokumendid, mis sisaldavad juhendi eelnõu ja korduma kippuvaid küsimusi, on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP korraldab konsultatsiooni raames avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 13. jaanuaril 2017. Avaliku kuulamise veebiülekannet saab vaadata EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Info avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja märkuste esitamise võimaluste kohta on samuti toodud pangandusjärelevalve veebilehel. Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos tagasiside kokkuvõtte ja märkuste hinnanguga.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine