Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör förordning och handbok om hur alternativ och handlingsutrymme inom banktillsyn ska harmoniseras

24 mars 2016
  • ECB:s förordning och handbok om alternativ och handlingsutrymme är ett viktigt steg i harmoniseringen av tillsynen av betydande banker i euroområdet.
  • Offentliggörandet markerar slutet på det offentliga samrådet.

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten samt ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten. I dessa dokument fastställs hur utnyttjandet av alternativ och handlingsutrymme i banklagstiftningen ska harmoniseras i euroområdet.

"Det är ett viktigt steg i arbetet med att skapa likvärdiga konkurrensvillkor inom banksektorn i euroområdet. Som nästa steg kommer vi snart att inleda ett samråd om hur en andra, mindre grupp av alternativ och handlingsutrymme kan harmoniseras. Detta borde fullborda den europeiska banktillsynens process för harmonisering av alternativ och handlingsutrymme under överskådlig framtid", sade Ignazio Angeloni, ledamot av ECB:s tillsynsnämnd.

ECB-rådet antog förordningen efter ett offentligt samrådsförfarande som även omfattade en offentlig utfrågning. Den återspeglar kommentarer som erhållits från berörda parter under samrådsförfarandet. Dessa svar har, tillsammans med ett feedbackdokument och förordningen, även publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning