Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab määruse ja juhendi riikide valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ühtlustamise kohta pangandusjärelevalves

24. märts 2016
  • EKP määrus ja EKP juhend riikide valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kohta on oluline samm euroala oluliste pankade järelevalve ühtlustamisel.
  • Dokumentide avaldamisega lõpeb avaliku konsultatsiooni protsess.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna EKP määruse liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ning EKP juhendi liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kohta. Nende dokumentidega ühtlustatakse pangandusõiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist euroalal.

„Tegemist on olulise edasiminekuga võrdsete võimaluste tagamisel euroala pangandussektoris,” märkis EKP järelevalvenõukogu liige Ignazio Angeloni. „Peagi alustame konsultatsiooni, mis käsitleb veel ühe väiksema hulga valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguste kasutamise ühtlustamist. Sellega peaks Euroopa pangandusjärelevalve kõnealune ühtlustamisprotsess lähemaks ajaks lõpule jõudma.”

EKP nõukogu kiitis määruse heaks pärast avalikku konsultatsiooni, mille raames toimus ka avalik kuulamine. Määrus kajastab huvitatud isikute poolt konsultatsiooni käigus esitatud märkusi. Märkused koos tagasiside vormiga ja kõnealune EKP määrus on avaldatud ka EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine