Menu
PERSBERICHT

De ECB publiceert Verordening betreffende financiële toezichtinformatie

26 maart 2015

EMBARGO

Persembargo tot 10.00 uur Midden-Europese tijd op donderdag 26 maart 2015
  • In de Verordening worden de rapportagevereisten inzake financiële toezichtinformatie uitgebreid tot alle onder toezicht staande entiteiten

  • De publicatie markeert het einde van het proces van openbare raadpleging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de ECB-Verordening betreffende de rapportage van financiële toezichtinformatie gepubliceerd.

In de Verordening zijn de regels en procedures vastgelegd voor de rapportage van financiële toezichtinformatie door onder toezicht staande entiteiten aan de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB. Instellingen die de International Financial Reporting Standards (IFRS) op geconsolideerd niveau toepassen zijn reeds verplicht financiële toezichtsverslagen in te dienen. In de Verordening wordt de verplichte rapportage uitgebreid tot:

  • belangrijke onder toezicht staande groepen die de nationale financieel-administratieve regels (nGAAP) toepassen;

  • belangrijke onder toezicht staande entiteiten die op individuele basis rapporteren overeenkomstig zowel IFRS als nGAAP (met inbegrip van bijkantoren van kredietinstellingen die niet onder het toezicht van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme vallen maar die zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat, en dochterondernemingen van belangrijke onder toezicht staande groepen in niet-deelnemende lidstaten of derde landen);

  • minder belangrijke groepen die onder nGAAP vallen en minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten.

De rapportage heeft betrekking op balansposten zoals financiële activa en financiële verplichtingen, inkomsten en uitgaven en overige relevante financiële toezichtsgegevens.

De Verordening is door de Raad van Bestuur van de ECB vastgesteld na een openbare raadpleging, waarvan een openbare hoorzitting deel uitmaakte. In de Verordening is commentaar verwerkt dat tijdens de openbare raadpleging van belanghebbenden werd ontvangen. Deze antwoorden, samen met een feedback-verklaring, en de ECB-Verordening worden ook gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Contactpersonen voor de media